Zamknij

Zwrot VAT od 2014 roku. Wyrok TSUE pomoże przedsiębiorcom

02.11.2020 15:27
kalkulator i dokumenty biurowe
fot. Shutterstock

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że stosowana przez polską skarbówkę polityka zwrotu podatku VAT z faktur, które nie zostały opłacone przez kontrahenta, jest zbyt restrykcyjna. Można już szykować wnioski o zwrot podatku naliczonego od 2014 roku do dziś.

VAT sprawia polskim przedsiębiorcom sporo problemów. Wynika to ze sposobu naliczania podatku: obowiązek płatności pojawia się w momencie wystawienia faktury, a nie faktycznego wpływu środków.

Z tego powodu przedsiębiorstwa w przypadku trafienia na nieuczciwego lub niewypłacalnego kontrahenta musiały liczyć się nie tylko ze stratą przychodu, lecz także z koniecznością wpłaty podatku VAT od transakcji, która nie doszła do skutku. Środki można było co prawda odzyskać, zasady były według TSUE zbyt restrykcyjne i uniemożliwiały części podmiotów odzyskanie pieniędzy. Orzeczenie to zmieniło.

Ulga za złe długi zbyt restrykcyjna. Wyrok TSUE otwiera drogę do odzyskania środków

Polskie przepisy dotyczące podatku VAT przewidują możliwość odzyskania środków, które zostały przekazane skarbówce po zarejestrowaniu faktury. Korektę podatku z nieuregulowanych przez kontrahentów faktur, zwaną ulgą na złe długi, można przeprowadzić nie wcześniej niż 90 dni po upływie terminu płatności.

Zobacz także

Fiskus stawia jednak w takim przypadku zbyt surowe zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE warunki. Zwrot wpłaconego podatku można bowiem otrzymać tylko w przypadku, gdy kontrahent pozostaje czynnym płatnikiem VAT oraz gdy wierzyciel zachowuje status podatnika. W praktyce oznaczało to między innymi, że jeśli dłużnik był w upadłości, likwidacji lub całkiem zaprzestał działalności, VAT-u nie można było odzyskać.

TSUE uznał, że takie rozwiązania są niezgodne z prawem unijnym. Otwiera to drogę do odzyskania podatku VAT z faktury wystawionych od końca 2014 roku do dziś, nawet jeśli fiskus odmówił wcześniej podatnikom, powołując się na polskie przepisy.

Zobacz także

W takim przypadku na uruchomienie procedury wznowienia postępowania jest miesiąc od opublikowania orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przez trzy miesiące od publikacji wznawiać będzie można postępowania zakończone wyrokiem sądu administracyjnego.

Orzeczenie TSUE pozwala także kwestionować przepis umożliwiający złożenie korekty deklaracji tylko w przeciągu dwóch lat, licząc od końca roku, w którym została wystawiona nieopłacona faktura. Dlatego właśnie pojawiła się możliwość upominania się o podatek, który został ściągnięty od 2014 roku.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita