Zamknij

Podatek od tarczy finansowej. Co zrobić, aby nie płacić?

08.06.2021 15:50
Zwolnienie z podatku od wsparcia z Tarczy Finansowej PFR. Co zrobić, żeby nie płacić
fot. Piotr Molecki/East News

Doradcy podatkowi chcą, aby pomoc otrzymana przez przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej PFR, została zwolniona z podatku. Co zrobić, aby go nie płacić? Czy to będzie możliwe? Działania w imieniu wszystkich przedsiębiorców podjęła Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Tarcza finansowa 1.0 i 2.0 to oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju wsparcie dla przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani w trakcie koronakryzysu. Zostało wprowadzone, aby poprawić płynność finansową firm, zrekompensować szkody poniesione w wyniku pandemii, ochronić miejsca pracy szczególnie w mikrofirmach i MŚP oraz wesprzeć działanie sektorów najmocniej dotkniętych skutkami pandemii.

W sumie wartość udzielonego wsparcia w ramach pierwszej i drugiej odsłony Tarczy Finansowej PFR to 100 mld zł. Stanowi to 4,5 proc. polskiego PKB. Ta kwota została podzielona na trzy obszary finansowania: mikrofirmy (do 9 pracowników, bez samozatrudnionych), małe i średnie przedsiębiorstwa (do 249 pracowników), duże firmy (powyżej 249 pracowników). Teraz doradcy podatkowi chcą, aby otrzymana pomoc finansowa nie była obciążona podatkami. Potrzebne są pilne działania i kompleksowe zmiany prawne, ponieważ termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od umorzonej części subwencji przypada na 21 czerwca 2021 roku.

Zwolnienie z podatku wsparcia z Tarczy Finansowej PFR

Krajowa Izba Doradców Podatkowych zwróciła się z apelem do ministra finansów, aby wydał decyzję o rezygnacji z opodatkowania firm, którym została umorzona albo wkrótce zostanie umorzona część subwencji otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników.

Opodatkowanie umorzenia subwencji będzie miało negatywny wpływ na podmioty, które uzyskały pomoc w ramach tego instrumentu. Staną one bowiem przed koniecznością zapłaty podatku, którego nie przewidziały i który terminowo nałoży się u nich z koniecznością zwrotu części nieumorzonej dotacji. Może to spowodować zachwianie płynności finansowej zwłaszcza u małych podmiotów.

Fragment apelu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

W kwietniu 2021 roku rząd przyjął Aktualizację Programu Konwergencji. Co z niej wynika? Przepisy mówią, że planowane jest zaniechanie poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowanych z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Aktualizacja Programu Konwergencji. Jak APK pomoże w zwolnieniu z podatku od tarczy finansowej?

W APK znalazł się zapis, z którego wynika, że w przypadku Tarczy Finansowej 2.0 subwencje przyznane mikrofirmom oraz małym i średnim firmom podlegają umorzeniom, o ile podmioty te utrzymają m.in. działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2021 r. Dodatkowo mikrofirmy muszą utrzymać w 2021 r. średnie zatrudnienie na poziomie z 2020 r.

Ważnym dokumentem jest także uchwała Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 roku. Zawarte w niej zapisy mówią o możliwości umorzenia pełnej kwoty subwencji uzyskanej w Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych. A co z pozostałymi sektorami? W takich przypadkach przedsiębiorcy mogliby uzyskać umorzenie w wysokości 75 proc. otrzymanej dotacji dla mikro, małych i średnich firm pod warunkiem utrzymania zatrudnienia.

RadioZET.pl/PAP