Zamknij

PIT po nowemu. Od 2021 roku zmienione formularze

16.11.2020 18:09
Zmiany w PIT 2021. Będą nowe formularze
fot. Proxima Studio/Shutterstock (ilustracyjne)

PIT w 2021 roku będziemy rozliczać w nowych formularzach. Resort finansów opublikował rozporządzenie dotyczące zmian w drukach niezbędnych do rozliczenia podatkowego, m.in. PIT-37.

Pandemia koronawirusa zmieniła wiele sfer życia - również sposób rozliczania podatkowego. Jak wynika z opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia MF nowelizującego dotychczasowe przepisy ws. wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, nowe wzory na 2021 r. będą odnosić się do formularzy: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE.

W ocenie skutków regulacji projektu wyjaśniono, że nowe formularze są konieczne po dokonanych zmianach w prawie, które obowiązują od 1 stycznia 2020 roku. Część rozwiązań zostało wprowadzanych ustawami podatkowymi, bądź tzw. ustawami COVID-owymi. Jakie zmiany pojawią się w PIT-ach w 2021 roku?

PIT w 2021 roku. Nowe formularze. Jakie zmiany?

Jedna ze zmian dotyczy ustawy z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych uchyliła art. 45 ust. 5a ustawy PIT, na mocy którego, podatnicy dołączali do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej.

Zobacz także

"W związku z tym podatnicy nie mają już obowiązku składania sprawozdania w formie załącznika do zeznania podatkowego. Obecnie w sekcji "Informacje Dodatkowe" podatnik będzie jedynie zaznaczać check-box informujący o złożeniu sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego APA-P" - podał resort finansów.

W przypadku kolejnego aktu prawnego, czyli noweli ustawy dot. ograniczenia zatorów płatniczych (z 19 lipca 2019 r.), chodzi o tzw. ulgę za złe długi. Ulga na złe długi daje możliwość korekty podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela.

"W zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP dodano sekcję uwzględniającą ulgę na złe długi. Ponadto dla celów rozliczenia tej preferencji utworzono nowy załącznik PIT/WZ" - wskazało Ministerstwo Finansów.

Zobacz także

Kolejną ustawą, która wymusiła zmianę formularzy PIT, jest nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z 31 marca 2020 r.). Przypomniano, że ten akt wprowadził szereg zmian do ustawy PIT ułatwiających działalność podatnikom.

"Jedną ze zmian, która wpłynęła na zmianę wzoru zeznań podatkowych, jest dodanie w "Informacjach Dodatkowych" check-box, informujących o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy PIT. Ustawa ta wprowadziła także możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Odliczeń tych dokonuje się na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT, czyli od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26ust. 1 ustawy PIT, art. 30c ust. 2 ustawy PIT" - wyjaśniono.

Kolejnym przyczynkiem do zmian formularzy jest ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Resort finansów przypomniał, że ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT - o darowizny przekazane domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej.

Zobacz także

"Jednocześnie umożliwiła, na zasadach określonych w ustawie PIT, odliczenie darowizn, które na przeciwdziałanie COVID-19 zostały przekazane z udziałem organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo wprowadziła możliwość odliczenia darowizn rzeczowych (komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami) przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" - napisano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu rozporządzenia w sprawie zmian w PIT-ach.

Jakie są terminy dotyczące rozliczenia podatkowego w 2021 roku? Pracodawca musi dostarczyć PIT-11 pracownikowi do 1 marca 2021 r., a do urzędu skarbowego – do końca stycznia. Z kolei większość rozliczeń podatkowych np. PIT-36 czy PIT-37 należy złożyć do 30 kwietnia 2021 r. drogą elektroniczną lub papierową w wybranym urzędzie skarbowym.

RadioZET.pl/PAP