Zamknij

Zmiany w Gremi Media. Kto przejmie „Rzeczpospolitą”?

Redakcja
26.11.2021 21:47
Zmiany w Gremi Media. Kto przejmie Rzeczpospolitą
fot. Piotr Molecki/East News

Na polskim rynku medialnym następują zmiany. W 2021 roku usłyszeliśmy o zmianie właściciela TVN, przejęciu Polska Press przez Orlen, a teraz podano informacje o zmianach w strukturze właścicielskiej Gremi Media. Sprawdzamy, kto przejmie 40 proc. spółki, która jest wydawcą „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.

Media nazywane są „czwartą władzą”. W państwach demokratycznych jest to określenie wolnej prasy, która ma stać w jednym rzędzie z władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W połowie 2021 roku dużo mówiło się, że TVN zmienia właściciela. Discovery i WarnerMedia tworzą nowy koncern.

Obecny rok okazał się także czasem zmian dla prasy. Najpierw dowiedzieliśmy się, że Orlen ruszył z zakupem Polska Press, grupy medialnej, która posiada 20 dzienników regionalnych i prawie 150 tygodników. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dał gigantowi naftowemu zielone światło i przyznał, że z rynkowego punktu widzenia taki zakup nie budzi wątpliwości natury prawnej. Teraz pojawiła się informacja, że również w strukturach Gremi Media nastąpią zmiany.

Gremi Media z nową strukturą właścicielską

KCI poinformowało o podpisaniu z holenderskim Pluralis niewiążącego porozumienia dotyczącego ustalenia warunków sprzedaży ok. 40 proc. akcji Gremi Media, wydawcy "Rzeczpospolitej" i "Parkietu".

Pluralis B.V. to holenderska spółka powiązana z funduszem MDIF George'a Sorosa. Czego dotyczy podpisane porozumienie? Jego przedmiotem są warunki brzegowe ewentualnego zakupu przez Pluralis w ramach dwóch transz łącznie 691.299 akcji stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego Gremi Media (uprawniających do 37,6 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Gremi Media).

KCI posiada obecnie 75,7 proc. akcji Gremi Media. Uprawniają one do 81,7 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Sytuacja na polskim rynku mediów staje się coraz trudniejsza. Piętno polityki ciąży na nim coraz bardziej i wywiera nań negatywny wpływ. Rzeczpospolita i Parkiet pozostają poza głównymi liniami podziału polskiego życia politycznego. Ale mają wyraźną busolę wartości – obronę wolnego rynku, ochronę prywatnej własności, poszanowanie praw człowieka i obywatela w rozumieniu zachodnio-europejskim, wspieranie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Nie wszystkim się to podoba

Grzegorz Hajdarowicz, główny inwestor i Przewodniczący Rady Nadzorczej Gremi Media SA

KCI poinformowało, że potencjalna sprzedaż pakietu akcji Gremi Media nie kończy działań związanych z przeglądem opcji strategicznych.

RadioZET.pl