Zamknij

Zgoda na inwestycje mieszkaniowe w ramach specustawy będzie zależała od gminy

Olga Papiernik
27.04.2018 10:10
ulica tamka warszawa
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy - powiedział PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że już na etapie wniosku inwestor będzie przedstawiał koncepcję inwestycji realizowanej w ramach specustawy mieszkaniowej.

Po konsultacjach publicznych projekt specustawy mieszkaniowej został zmodyfikowany przez MIiR (wpłynęło ponad tysiąc uwag).

- W projekcie po konsultacjach brak zgody gminy na inwestycję uniemożliwia powstanie mieszkań - stwierdził Soboń. - To Rada Gminy podejmie decyzję o budowie, nie wojewoda. Jeżeli inwestycja w jakimkolwiek zakresie będzie niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na takie zmiany będzie potrzebna zgoda gminy - zaznaczył wiceminister.

Zobacz także

Obecna wersja specustawy umożliwia gminie zastosowanie ułatwień przy budowie mieszkań tylko pod rygorystycznie stosowanymi warunkami ustawowymi.

Realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowe w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - powiedział Soboń. To oznacza, że nie będzie można budować na przysłowiowym polu kapusty.

Ułatwienia wprowadzone specustawą będą służyć wszystkim inwestorom budowlanym, którzy zastosują się do wprowadzanych ustawą standardów urbanistycznych. - Ich spełnienie będzie regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji, ale także na etapie realizacji inwestycji - powiedział Soboń.

Specustawa skraca okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym do niezbędnego minimum. Ma obowiązywać przez 10 lat.

Za specustawę mieszkaniową, która w połowie marca została skierowana do konsultacji publicznych, odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Zobacz także

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji tej inwestycji będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.

Ponadto, projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

PAP/Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit/OP