Zamknij

Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

24.03.2020 11:45
Covid-19. Zawieszenie działalności gospodarczej 2020
fot. Shutterstock/Daniel Jedzura (ilustracyjne)

Zawieszenie działalności gospodarczej to ostateczność dla wielu firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Przerwane łańcuchy dostaw, absencja pracowników, brak dochodów i pieniędzy na wypłaty i podatki to dla wielu przedsiębiorców powody ku podjęciu takiej decyzji. Tłumaczymy, jak wygląda zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Koronawirus w Polsce przyczynił się do spadku dochodów przedsiębiorstw przy niezmienionych kosztach. Pracodawcy nadal bowiem muszą opłacić czynsz, podatki, wynagrodzenie pracowników czy składki na ubezpieczenia. Choć rząd w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oferuje pakiet rozwiązań, które mają na calu podtrzymanie płynności finansowej, wiele firm nie chce ryzykować i decyduje się na zawieszenie działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej – CEIDG i KRS

Zawiesić działalność może każdy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może bezterminowo, nie krócej jednak niż na 30 dni, zawiesi biznes. Spółkę zarejestrowaną w KRS możesz zawiesić maksymalnie na 24 miesiące

Zobacz także

Warto dokładnie przemyśleć, na jaki okres zawiesić biznes. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej może, ale nie musi pokrywać się z datą złożenia wniosku. W przypadku spółek decyzja o zawieszeniu musi być potwierdzona przez wszystkich wspólników.

Takie rozwiązanie pozwoli uratować finanse przedsiębiorców. W przypadku osoby zatrudniającej pracowników, należy jednak pamiętać o uprzednim rozwiązaniu umów. To samo dotyczy porozumień zawartych z kontrahentami firmy. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się także z innymi formalnościami dotyczącymi m.in. składek na ZUS czy podatków.

Zobacz także

Zawieszenie działalności gospodarczej online

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można zrealizować online lub w miejscowym urzędzie. W dobie koronawirusa korzystniejszym będzie załatwienie sprawy przez internet. Można to zrobić, logując się na stronie www.ceidg.gov.pl. Warto wówczas zadbać o Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.  Można też udać się do urzędu miasta lub gminy i tam podpisać wniosek wydrukowany w domu lub uzupełnić go na miejscu. Poniżej załączamy wzór takiego wniosku. W punkcie pierwszym należy wybrać podpunkt nr 3, czyli „wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej”.

Złożenie wniosku nic nie kosztuje, a okres zawieszenia biznesu rozpocznie się z dniem wskazanym we wniosku.

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS

Co do zasady, zawieszenie działalności zwalnia ze składek na ZUS. W przypadku jednoosobowej działalności wniosek do CEIDG jest też informacją dla ZUS o wypisanie przedsiębiorcy z listy płatników i ubezpieczonych.

Nieco więcej obowiązków ma pracodawca zatrudniający pracowników. ZUS nie wyrejestruje bowiem płatnika, jeśli będzie on nadal zatrudniał osoby, za które płatnik jest zobowiązany przekazywać dokumenty rozliczeniowe, np. zleceniobiorców. Przed zawieszeniem biznesu należy więc rozwiązać umowy z pracownikami i wyrejestrować je w ZUS (na formularzu ZUS ZWUA).

Zobacz także

Ze względu na formalności, warto decydować się na zawieszenie biznesu od pierwszego dnia miesiąca. Zawieszenie firmy w trakcie miesiąca wiąże się z obliczeniem składek proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. Serwis biznes.gov.pl tłumaczy, na czym polega takie obliczenie.

- Podstawę wymiaru składek pomniejszasz proporcjonalnie o dni, w których już nie prowadziłeś działalności. Jak to zrobić? Dzielisz podstawę przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożysz wynik (bez zaokrąglania kwoty) przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu – czytamy w artykule.

Zobacz także

Co istotne, składkę zdrowotną należy wówczas opłacić w całości. Warto też pamiętać, że w trosce o ubezpieczenie i przyszłą emeryturę nawet w trakcie zawieszenia biznesu nie trzeba rezygnować ze składek. Można je płacić dobrowolnie. Przedsiębiorcy mogą na własną rękę opłacać składki emerytalne i zdrowotne. Nie mogą natomiast w tym czasie dobrowolnie opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Wówczas należy złożyć ponowny wniosek do ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA). Ten ostatni to zgłoszenie jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zawieszenie działalności gospodarczej a mały ZUS

Okres płacenia niższych składek w ramach małego ZUS-u jest limitowany i nie może przekraczać 3 lat. Na niekorzyść przedsiębiorców, zawieszenie działalności gospodarczej wliczane jest do okresu małego ZUS-u. Oznacza to, że choć w trakcie zawieszenia biznesu przedsiębiorcy nie będą korzystali z niższych składek, zawieszeniu nie ulegnie okres podlegania pod mały ZUS.

Zobacz także

Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT i PIT

Z podatkiem dochodowym sprawa jest prosta: zawieszenie biznesu zwalnia z obowiązku opłaty zaliczek na PIT. W okresie zawieszenia nie trzeba też składać deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Takie zwolnienie nie obejmuje jednak podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importerów towarów lub usług spoza UE, a także okresów rozliczeniowych w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego. Takie zwolnienie do dotyczy również okresów rozliczeniowych, w ramach których podatnik musi rozliczyć podatek VAT oraz w ramach których musi dokonać korekty podatku naliczonego.

Zobacz także

W dobie koronawirusa zawieszenie biznesu może okazać się korzystną opcją. Nie trzeba wówczas płacić składek na ZUS, zaliczek na PIT i – w większości przypadków-  podatku VAT. To także odciążenie przedsiębiorców w zakresie obowiązków sprawozdawczych. Wadą tego rozwiązania jest jednak ryzyko utraty płynności finansowej, jeśli na czas zawieszenia firmy przedsiębiorcy nie znajdą innych źródeł utrzymania. Co istotne, o ile sami nie zgłoszą się do ZUS, stracą prawo do ubezpieczeń.

Zobacz także

Alternatywą dla zawieszania działalności jest skorzystanie z pakietu, jaki oferuje państwo. Chodzi m.in. o odroczenie na trzy miesiące składek na ZUS, mikropożyczki dla firm, dopłaty do pensji pracowników czy odroczenie spłaty rat kredytów nawet na pół roku.

RadioZET.pl/biznes.gov.pl