Zamknij

Zatrudnieni dostaną coroczne dofinansowanie w wysokości 240 zł z Funduszu Pracy

Olga Papiernik
15.02.2018 09:58
Zatrudnieni dostaną coroczne dofinansowanie  w wysokości 240 zł z Funduszu Pracy
fot. BARTEK SYTA /East News

 Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zostanie dziś skierowany do konsultacji społecznych, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

- Za chwilę wysyłamy projekt do konsultacji społecznych. Celem jest podnoszenie bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia emerytalnego - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej.

Dodała, że ma on charakter długoterminowy i ma wpłynąć również na wyższy poziom inwestycji.

- Chcielibyśmy, aby obecne oszczędności zmienione były na oszczędności długoterminowe. Chcielibyśmy też, aby środki, które w ramach tego programu będą gromadzone pobudzały inwestycje - wskazała minister.

Jak podano w prezentacji podczas konferencji, po stronie osoby zatrudnionej w systemie przewidziano "składka 2% z możliwością zadeklarowania do 2 pkt proc. dodatkowej dobrowolnej składki". Po stronie zatrudniającego: "składka 1,5% z możliwością zadeklarowania do 2,5 pkt proc. dodatkowej dobrowolnej składki. Możliwość różnicowania składki dodatkowej przez podmiot zatrudniający według stażu pracy". Ze strony państwa: "coroczna kwotowa dopłata ze strony państwa (z Funduszu Pracy) w wysokości 240 zł per uczestnik".

W prezentacji wskazano, że "osoba zatrudniona" to "każdy, kto świadczy pracę, niezależnie od nazwy umowy i za kogo płatnik odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne".

"Zachęty fiskalne:

1) Zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze składek na ubezpieczenie społecznej (ZUS) od składek wnoszonych do PPK oraz zaliczenie tych składek do kosztów uzyskania przychodu

2) Kontrybucja środków publicznych - 250 zł składka powitalna (do końca 2020 r.)

3) Coroczne dofinansowanie dla uczestnika w wysokości 240 zł z Funduszu Pracy" - czytamy dalej w prezentacji.

Plan wdrożenia zakłada, że 1 stycznia 2019 r. systemem zostanie objętych 3,3 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających powyżej 250 osób; od 1 lipca 2019 r. - 2 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 50-249 osób; od 1 stycznia 2020 r. - 1,1 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 20-49 osób; od 1 lipca 2020 r. - 5,1 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 1-19 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Zasady dystrybucji przewidują, że zapis do PPK będzie automatyczny, z możliwością odstąpienia od udziału.

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys powiedział wcześniej, że system PPK wzmocni polską gospodarkę i przełoży się na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej. Wcześniej mówił, że po wprowadzeniu PPK na rynek kapitałowy może rocznie wpływać więcej niż zakładane w projekcie ustawy 12 mld zł.

Limit inwestycji zagranicznych dla PPK to 30% aktywów

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje, że do 30% aktywów PPK będzie mogło być inwestowane za granicą, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

- Polityka inwestycyjna powinna być dostosowana do horyzontu oszczędzania, do wieku danej osoby. Druga sprawa dotyczy inwestowania poza granicami Polski w ramach dywersyfikacji i zakładamy, że będzie to możliwe do 30% wartości aktywów - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej.

Zdaniem przedstawicieli MF i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) gromadzone w PPK fundusze to prywatne środki i podlegają one dziedziczeniu.

- PFR w pierwszym etapie skupi się na tworzeniu portalu informacyjnego, dla pracodawców, na którym będą informacje dotyczące funduszy czy odpowiednich wzorów dokumentów. W przyszłości we współpracy z ZUS czy innymi finansowymi instytucjami chcemy skupić wszystkie informacje dotyczące emerytalnych środków uczestnika - zapowiedział prezes PFR Paweł Borys podczas konferencji.

Dodał, że wszystkie instytucje finansowe będą dopuszczone do oferowania swoich produktów pod określonymi warunkami m.in. dotyczących wymogów kapitałowych.

- Jeżeli chodzi o przeniesienie, to jeśli pracodawcy mają PPE, to nie będą musieli otwierać PPK, ale nie ma jednak możliwości przenoszenia tych środków z jednego programu do drugiego ze względów podatkowych - wskazał Borys.

Projekt przewiduje zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze składek na ubezpieczenie społecznej (ZUS) od składek wnoszonych do PPK oraz zaliczenie tych składek do kosztów uzyskania przychodu, składkę powitalną w wysokości 250 zł płaconą ze środków publicznych do końca 2020 r. oraz coroczne dofinansowanie dla uczestnika w wysokości 240 zł z Funduszu Pracy.

Po stronie osoby zatrudnionej w systemie przewidziano "składka 2% z możliwością zadeklarowania do 2 pkt proc. dodatkowej dobrowolnej składki". Po stronie zatrudniającego: "składka 1,5% z możliwością zadeklarowania do 2,5 pkt proc. dodatkowej dobrowolnej składki. Możliwość różnicowania składki dodatkowej przez podmiot zatrudniający według stażu pracy". Ze strony państwa: "coroczna kwotowa dopłata ze strony państwa (z Funduszu Pracy) w wysokości 240 zł per uczestnik".

Plan wdrożenia zakłada, że 1 stycznia 2019 r. systemem zostanie objętych 3,3 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających powyżej 250 osób; od 1 lipca 2019 r. - 2 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 50-249 osób; od 1 stycznia 2020 r. - 1,1 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 20-49 osób; od 1 lipca 2020 r. - 5,1 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 1-19 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Zasady dystrybucji przewidują, że zapis do PPK będzie automatyczny, z możliwością odstąpienia od udziału.

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

Łączny koszt dopłaty rocznej i powitalnej w PPK to 2,5 mld zł

Łączny koszt przewidzianej w systemie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dopłaty rocznej i kwoty powitalnej oznacza koszt dla budżetu państwa w wysokości szacowanej na 2,5 mld zł, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

- Mamy dopłatę roczną i kwotę powitalną i szacujemy to na 2,5 mld zł - powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej.

Skierowany dziś do konsultacji społecznych projekt ustawy o PPK przewiduje zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze składek na ubezpieczenie społecznej (ZUS) od składek wnoszonych do PPK oraz zaliczenie tych składek do kosztów uzyskania przychodu, składkę powitalną w wysokości 250 zł płaconą ze środków publicznych do końca 2020 r. oraz coroczne dofinansowanie dla uczestnika w wysokości 240 zł z Funduszu Pracy.

Po stronie osoby zatrudnionej w systemie przewidziano "składkę 2% z możliwością zadeklarowania do 2 pkt proc. dodatkowej dobrowolnej składki". Po stronie zatrudniającego: "składka 1,5% z możliwością zadeklarowania do 2,5 pkt proc. dodatkowej dobrowolnej składki. Możliwość różnicowania składki dodatkowej przez podmiot zatrudniający według stażu pracy". Ze strony państwa: "coroczna kwotowa dopłata ze strony państwa (z Funduszu Pracy) w wysokości 240 zł per uczestnik".

Plan wdrożenia zakłada, że 1 stycznia 2019 r. systemem zostanie objętych 3,3 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających powyżej 250 osób; od 1 lipca 2019 r. - 2 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 50-249 osób; od 1 stycznia 2020 r. - 1,1 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 20-49 osób; od 1 lipca 2020 r. - 5,1 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 1-19 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Zasady dystrybucji przewidują, że zapis do PPK będzie automatyczny, z możliwością odstąpienia od udziału.

Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała podczas konferencji, że projekt przewiduje, iż do 30% aktywów PPK będzie mogło być inwestowane za granicą.

Zdaniem przedstawicieli MF i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) gromadzone w PPK fundusze to prywatne środki i podlegają one dziedziczeniu.

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

ISBnews/OP