Zamknij

Zasiłek pogrzebowy 2020. Ile wynosi? Jak uzyskać? Związkowcy domagają się zmian

21.10.2019 13:48
Ile wynosi zasiłek pogrzebowy
fot. Shutterstock/Eugen Thome (ilustracyjne)

Zasiłek pogrzebowy nie był waloryzowany przez ostatnie osiem lat i często nie pokrywa kosztów pogrzebu – zaznaczają związkowcy.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z petycją o „urealnienie wysokości zasiłku pogrzebowego”.  Związkowcy chcą waloryzacji tego zasiłku i powrotu do przepisów sprzed 2011 roku.

Zobacz także

Jak piszą związkowcy, wówczas zasiłek pogrzebowy wynosił 200 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jego wysokość zatem była zmienna i miała pośrednio odzwierciedlenie w kosztach organizacji pogrzebu. 1 marca 2011 roku tak wyznaczona kwota zasiłku została zastąpiona stałą stawką – 4 tysięcy złotych.

Przez ostatnie osiem lat zasiłek pogrzebowy ani razu nie był waloryzowany, mimo że wzrosły ceny pochówku. Z obrzędem pogrzebu wiążą się poważne wydatki, a coraz częściej członkowie rodziny osoby zmarłej nie posiadają zdolności do poniesienia kosztów z tym związanych. Wysokość zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tysięcy złotych nie pokrywa nawet połowy kosztów polskiego pogrzebu i związanych z nim wydatków.

czytamy w petycji OPZZ.

Związkowcy szacują, że w dużych miastach pogrzeb kosztuje od 5 do 8 tysięcy złotych, a czasem koszty rosną do 9-10 tysięcy. Związkowcy apelują tym samym o powrót do procentowego ustalania kwoty zasiłku. Jak czytamy, zgodnie z przekonaniem OPZZ zasiłek nadal powinien wynosić 200 procent przeciętnego wynagrodzenia. Najnowsze dane GUS wskazują, że średnia pensja wynosi dziś 5100 złotych brutto. Jeśli ministerstwo spełniłoby żądanie związkowców, kwota zasiłku pogrzebowego byłaby co najmniej dwa razy wyższa.  

Zobacz także

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Każdy, kto poniósł koszty pogrzebu bliskiego, może uzyskać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi zarówno o członków rodziny zmarłego, jak i pracodawcę, dom opieki społecznej, samorząd, kościół czy osobę niespokrewnioną ze zmarłym.

W świetle prawa za członków rodziny uważa się wdowę, wdowca, rodziców, ojczyma lub macochę, własne i przysposobione dzieci, rodzeństwo, dziadków, wnuki i osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zobacz także

Warunkiem uzyskania zasiłku jest pokrycie kosztów pogrzebu i udokumentowanie wydatków.

Zasiłek przysługuje wyłącznie w przypadku śmierci osoby, która ma przyznaną rentę lub emeryturę (także pomostową), jest ubezpieczona w ZUS, miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub pobierała rentę socjalną.

Zobacz także

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Członkowie rodziny zmarłego otrzymają z ZUS 4 tysiące złotych niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Inne podmioty, tj. pracodawca czy kościół otrzymują zasiłek w wysokości poniesionych kosztów, jednak do kwoty 4 tysięcy złotych.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Niezbędne jest przesłanie do urzędu wniosku Z-12. Można go otrzymać w dowolnej placówce urzędu lub pobrać ze strony internetowej zakładu.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy
fot. ZUS

Urzędnicy będą także wymagali aktu zgonu i rachunków poniesionych kosztów pogrzebu. Należy przygotować też dokumenty wskazujące na pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego). Niezbędne będzie także zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zobacz także

Dokumenty należy złożyć do 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiego. W szczególnych przypadkach np. brak możliwości wcześniejszej identyfikacji ciała czy z powodu przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, można ubiegać się o zasiłek na rok od dnia pogrzebu. Wystąpienie takich okoliczności także należy udokumentować np. zaświadczeniem policji czy zupełnym odpisem aktu zgonu.

RadioZET.pl