Zamknij

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny. Czym różnią się te świadczenia?

15.10.2021 19:09
Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Czym różni się dodatek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego? ZUS przyznaje, że wnioskodawcy często mylą te świadczenia. 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia wypłacane przed dwa organy. Obydwa przysługują osobom niepełnosprawnym i seniorom, choć ich wysokość to kropla w morzu potrzeb – świadczenia wynoszą nieco ponad 215 zł.

Dodatek przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom uprawnionym do emerytury lub renty, a zasiłek – urząd miasta lub gminy  

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny. Czym się różnią? 

„Bardzo często mylone są pojęcia zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego. Różnice są dosyć istotne. Przez wiele lat tylko ZUS wypłacał zarówno zasiłki jak i dodatki pielęgnacyjne. Później wypłatę zasiłków przejęły urzędy właściwe dla miejsca zamieszkania osoby, która zasiłek dostaje, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a dodatki w dalszym ciągu wypłaca ZUS” – informuje ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny. Kwota i zasady otrzymania świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że dodatek pielęgnacyjny, w przeciwieństwie do zasiłku pielęgnacyjnego, jest świadczeniem wypłacanym właśnie przez ZUS. Przysługuje on rencistom i emerytom w dwóch przypadkach: gdy wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji i/lub gdy skończy 75 lat.

ZUS wyjaśnia, że seniorzy powyżej 75. roku życia nie muszą składać wniosków o dodatek. Przysługuje im on z automatu. W przypadku osób młodszych, niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, konieczne jest złożenie wniosku z orzeczeniem lekarskim. Taki dokument może złożyć w urzędzie także opiekun tej osoby upoważniony przez nią wnioskodawca.

Nieco komplikacji pojawia się w przypadku osób, które jednocześnie pobierają renty socjalne. W ich przypadku dodatki pielęgnacyjne wypłacane są nie przez ZUS, a ośrodki pomocy społecznej.

Dodatek pielęgnacyjny jest każdego roku waloryzowany i od 1 marca 2021 roku wynosi 239,66 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny. Kwota i warunki otrzymania świadczenia

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane przez gminy się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie można pobierać na niepełnosprawne dziecko, a także na niepełnosprawną osobę, która skończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje też osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Pobierać to świadczenie może także osoba, która ukończyła 75 lat.

Co istotne, ten, kto już pobiera dodatek pielęgnacyjny, nie może jednocześnie otrzymywać zasiłku. Świadczenie obecnie wynosi 215,84 zł miesięcznie.

RadioZET.pl/ZUS