Zamknij

Do kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Jest nowe rozporządzenie

18.05.2020 12:22
Zasiłek opiekuńczy. Do kiedy można pobierać świadczenie?
fot. Shutterstock/Juliya Shangarey (ilustracyjne)

Bez względu na to, kiedy rząd zdecyduje się otworzyć szkoły, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom do 14 czerwca. Opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to wsparcie dla rodziców, którzy rezygnują z pracy by zajmować się dziećmi, które z powodu epidemii koronawirusa nie poszły do szkół czy przedszkoli.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom w związku z zamknięciem placówek opiekuńczych został przedłużony do 14 czerwca. Ze świadczenia będą mogli skorzystać także rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek, nie wyślą do nich dzieci.

Zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca

W dokumencie wskazano, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom do 14 czerwca. Co do zasady, takie świadczenie przysługuje przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Zobacz także

Wydłużenie prawa do pobierania zasiłku dotyczy także rolników ubezpieczonych w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Jak oszacował resort rolnictwa, maksymalny koszt wypłaty tego zasiłku rolnikom wyniesie około 118 mln złotych.

Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

Z dodatkowego zasiłku będą mogli skorzystać rodzice i opiekunowie, którzy nie mogą posłać dzieci do placówek opiekuńczych z powodu zamknięcia tych placówek w związku z epidemią, ale także rodzice i opiekunowie, którzy pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.

Zobacz także

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia, którzy w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wzięli wolne w pracy, by zostać w domu z dziećmi. Takie świadczenie przysługuje jednemu z rodziców, a okres jego pobierania nie zależy od liczby dzieci.

O takie świadczenie mogą ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku>>>

Zasiłek adresowany jest także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie przysługuje także rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy w związku z epidemią nie mogą uczęszczać np. do placówek integracyjnych.

Zobacz także

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Co istotne, dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Zobacz także

Kiedy otwarcie szkół i przedszkoli?

Zgodnie z wolą rządu przedszkola i żłobki mogą być otwarte od 6 maja. Nie wszystkie placówki zostały jednak otwarte, ostateczna decyzja zależy od władz samorządowych. W szkołach z kolei już 25 maja przywrócone zostaną zajęcia dla uczniów klas I-II szkół podstawowych.

Zarówno w przedszkolach jak i szkołach podstawowych muszą zostać wdrożone wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświaty. Chodzi m.in. o zachowanie dystansu, ograniczenie liczby podopiecznych i zagwarantowanie odpowiednich warunków sanitarnych w szkołach i przedszkolach.  

RadioZET.pl/PAP