Zamknij

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także po wakacjach. Jest decyzja

18.08.2020 15:09
Zasiłek opiekuńczy po wakacjach. Są nowe przepisy
fot. Shutterstock/ MEDIAIMAG (ilustracyjne)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mógł być wypłacany także po wakacjach. Senat opowiedział się za ustawą, która daje Radzie Ministrów możliwość decydowania o dalszych wypłatach.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to ekstra wsparcie dla rodziców i opiekunów, którzy z powodu pandemii zostali w domu z dziećmi. Taki zasiłek do tej pory wypłacany był na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

Rząd decydował zaś o wypłatach zasiłku na podstawie ustawy antycovidowej, której przepisy wygasły po 180 dniach. Jest jednak nowelizacja ustawy i zielone światło dla dalszej wypłaty świadczeń dla opiekunów.

Zasiłek opiekuńczy także po wakacjach. Są nowe przepisy

Senat przyjął nowelę ustawy antycovidowej. Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zobacz także

Nowelizacja tej ustawy była formalnością, dzięki której Rada Ministrów także po wakacjach będzie mogła wydawać rozporządzenia w sprawie wypłat zasiłku. Do tej pory bowiem rząd decydował o ich wypłacie na podstawie przepisów antycovidowych, a te wygasły po 180 dniach obowiązywania. Nowela była zatem koniecznym krokiem, co niemalże jednogłośnie poparli parlamentarzyści.

Zobacz także

Wiceszef Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed w rozmowie z PAP mówił o powodach nowelizacji.

Te zmiany, które zaproponowaliśmy w Sejmie i które przyjął Senat, upoważniają Radę Ministrów do wydania rozporządzenia umożliwiającego przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka lub w sytuacji, gdy rodzic z różnych względów nie jest w stanie dziecka posłać do żłobka lub szkoły, bądź się po prostu obawia 

– powiedział wiceminister rodziny Stanisław Szwed

Wiceminister przypomniał, że obecnie nie ma takiego rozporządzenia. Przyjęta przez parlamentarzystów ustawa umożliwia Radzie Ministrów przyjęcie odpowiednich przepisów po wakacjach i wydłużenie wypłat zasiłku opiekuńczego. Decyzja rządu, jak dodał Szwed, będzie zależała m.in. od sytuacji epidemicznej.

Zobaczymy, jak we wrześniu sytuacja będzie się rozwijała, jeśli chodzi o koronawirusa i wtedy decyzję będzie mogła podjąć Rada Ministrów, jeżeli taka potrzeba zaistnieje 

– powiedział Szwed

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Na jakich zasadach?

Wypłacany do 26 lipca zasiłek opiekuńczy to wsparcie adresowane do rodziców i opiekunów za opiekę nad dzieckiem. Świadczenie wypłacane było za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Zasiłek przysługiwał matce lub ojcu, a wypłacany był temu z rodziców, który o niego wystąpił.  

Zobacz także

O takie świadczenie mogli ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługiwał ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek adresowany był także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Świadczenie przysługiwało także rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy w związku z epidemią nie mogli uczęszczać  np. do placówek integracyjnych.

Dodatkowego zasiłku nie wliczało się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Obecnie rodzice mogą korzystać z ogólnych przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego. Taki zasiłek – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani – przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku.

RadioZET.pl/PAP