Zamknij

Zasiłek opiekuńczy po 26 lipca. Prezes ZUS wyjaśnia

20.07.2020 17:47
Zasiłek opiekuńczy po 26 lipca. Do kiedy? Prezes ZUS wyjaśnia
fot. Savicic/Shutterstock (ilustracyjne)

Ta formuła się wyczerpała - tak o dodatkowym zasiłku opiekuńczym mówiła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS-u. Świadczenie jest wypłacane co najmniej do 26 lipca 2020 roku. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który jest dostępny dla rodziców dzieci do lat 8., był wypłacany od momentu wybuchu pandemii koronawirusa i zamknięcia placówek edukacyjnych w połowie marca.

Termin obowiązywania świadczenia, które można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w ostatnich miesiącach był kilkakrotnie przedłużany. Ostatni raz przed II turą wyborów prezydenckich, kiedy resort rodziny zdecydował wyznaczyć datę końca wypłacania dodatkowego zasiłku 26 lipca. Co się stanie po tej dacie?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS-u. Co dalej? 

Została o to zapytana w rozmowie z portalem Money.pl prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Jej zdaniem wykorzystanie zasiłku, który docelowo ma być wypłacany w przypadku braku możliwości opieki nad dzieckiem do lat 8., w lipcu jest znikome.

Zobacz także

Widzę, że w lipcu wykorzystanie tego zasiłku jest po prostu niewielkie w stosunku do tego, co było naprawdę w kwietniu, maju czy czerwcu. Uprawnieni (do zasiłku - przyp. red.) są już na urlopach, więc nie są już spełnione te przesłanki do braku opieki nad dzieckiem do lat 8.

Gertruda Uścińska

W konsekwencji prof. Uścińska uważa, że formuła dodatkowego zasiłku opiekuńczego na obecnym etapie się wyczerpała.

W związku z tym, że jest to już okres wakacyjny myślę, że w tej chwili to (dodatkowy zasiłek opiekuńczy - przyp. red.) już będzie wyczerpane z punktu widzenia uprawnień opiekunów czy rodziców (...) Analizuję stan faktyczny, czy to uprawnienie jest wykorzystywane w sposób większy niż przeciętnie. Obecnie jest w niewielkim stopniu 

Gertruda Uścińska

Zasiłek opiekuńczy z ZUS-u. Zasady

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 26 lipca - tak zapisano w rozporządzeniu Rady Ministrów, które obowiązuje od 13 lipca. 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem zasiłek miał obowiązywać do 12 lipca. Nowe przepisy wydłużają jednak to prawo o kolejne 14 dni, czyli do 26 lipca.

Zobacz także

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres, na jaki z powodu COVID-19 została zamknięta placówka, do której uczęszcza dziecko. Obecnie chodzi m.in. o żłobki, kluby dziecięce i przedszkola. Zasiłek przysługuje również wówczas, gdy niania lub opiekun dzienny nie może sprawować opieki z powodu COVID-19.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że – podobnie jak do tej pory – zasiłek będzie przysługiwał zarówno w przypadku zamknięcia placówki opieki z powodu koronawirusa, jak i w sytuacji podjęcia przez rodzica decyzji o nieposłaniu dziecka do żłobka lub przedszkola.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek mogą również otrzymać rodzice dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zobacz także

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

RadioZET.pl/Money.pl/PAP