Zamknij

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w nowym roku szkolnym. Co się zmieni?

21.08.2020 07:41
Zasiłek opiekuńczy od września. Premier stawia jeden warunek
fot. Shutterstock/Juliya Shangarey (ilustracyjne)

- W przypadku, kiedy szkoła będzie podlegała procedurze zdalnego nauczania, będzie możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przez tych rodziców, którzy sobie tego zażyczą - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to rozwiązanie wprowadzone przez rząd jeszcze początkiem roku. Wypłata trafiała do rodziców i opiekunów, którzy kosztem własnej pracy opiekowali się dzieckiem w związku z zamknięciem przedszkoli i szkół.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej mówił o dalszych wypłatach tego zasiłku w nowym roku szkolnym. Co zmieni się od września?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od września. Jakie zmiany?

Premier mówił, że rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli ubiegać się o świadczenie kiedy szkoła zdecyduje o zdalnym trybie nauczania.

W przypadku kiedy szkoła będzie podlegała procedurze zdalnego nauczania będzie możliwość korzystana z zasiłku opiekuńczego przez tych rodziców, którzy sobie tego zażyczą 

- odpowiedział szef rządu

Morawiecki podkreślił, że będzie to warunek skorzystania z zasiłku opiekuńczego.

Zobacz także

Kilka dni temu Senat opowiedział się za ustawą, która daje Radzie Ministrów możliwość decydowania o dalszych wypłatach. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to ekstra wsparcie dla rodziców i opiekunów, którzy z powodu pandemii zostali w domu z dziećmi. Taki zasiłek do tej pory wypłacany był na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd decydował zaś o wypłatach zasiłku na podstawie ustawy antycovidowej, której przepisy wygasły po 180 dniach. Jest jednak nowelizacja ustawy i zielone światło dla dalszej wypłaty świadczeń dla opiekunów.

Te zmiany, które zaproponowaliśmy w Sejmie i które przyjął Senat, upoważniają Radę Ministrów do wydania rozporządzenia umożliwiającego przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka lub w sytuacji, gdy rodzic z różnych względów nie jest w stanie dziecka posłać do żłobka lub szkoły, bądź się po prostu obawia

– mówił wówczas dla PAP wiceminister rodziny Stanisław Szwed

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Na jakich zasadach?

Wypłacany do 26 lipca zasiłek opiekuńczy to wsparcie adresowane do rodziców i opiekunów za opiekę nad dzieckiem. Świadczenie wypłacane było za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Zasiłek przysługiwał matce lub ojcu, a wypłacany był temu z rodziców, który o niego wystąpił. 

Zobacz także

O takie świadczenie mogli ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługiwał ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek adresowany był także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Świadczenie przysługiwało także rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy w związku z epidemią nie mogli uczęszczać  np. do placówek integracyjnych.

Dodatkowego zasiłku nie wliczało się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Obecnie rodzice mogą korzystać z ogólnych przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego. Taki zasiłek – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani – przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku.

RadioZET.pl/PAP