Zamknij

Zasiłek opiekuńczy. Rodzice znów mogą wnioskować o świadczenie

01.09.2020 08:29
Zasiłek opiekuńczy od 1 września. Do kiedy? Jak wnioskować o świadczenie
fot. Shutterstock/Tatevik Bagdasaryan (ilustracyjne)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów będzie wypłacany. Rodzice mogą wnioskować o świadczenie w przypadku zamknięcia żłobków lub przedszkoli.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to ekstra świadczenie, które wprowadzono tuż po wybuchu pandemii. Świadczenie wypłacane jest w przypadku w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

1 września ruszył nowy rok szkolny, który już przyniósł nowe wyzwania samorządowcom. Ci będą mogli zdecydować o zamknięciu placówki oświatowej, jeśli taką decyzję uzasadniać będzie sytuacja epidemiologiczna.

Zasiłek opiekuńczy. Do kiedy można go pobierać?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem resortu pracy od 1 do 20 września ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zobacz także

Zasiłek opiekuńczy. Dla kogo?

Ze świadczenia mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 lat. Świadczenie przysługuje z powodu zamknięcia (z powodu COVID-19) żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy nie ma możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym – część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.

Zobacz także

O takie świadczenie mogą ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek adresowany jest także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zobacz także

Świadczenie przysługuje także rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy w związku z epidemią nie mogą uczęszczać  np. do placówek integracyjnych.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje temu rodzicowi lub opiekunowi, który o niego wystąpi. Otrzyma on świadczenie w wysokości 80 proc. swojej pensji. Taki zasiłek wypłaca się za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Co istotne, dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Jak wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W tym zakresie przepisy nie zmieniły się. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - bezpośrednio ZUS. Beneficjent powinien złożyć oświadczenie, które jest jednocześnie wnioskiem o zasiłek.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Osoby prowadzące własny biznes nie muszą udawać się do placówki ZUS. Wniosek można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

RadioZET.pl/PAP