Zamknij

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będą kolejne wypłaty

26.08.2020 13:31
Zasiłek opiekuńczy. Do kiedy wypłaty?
fot. PAP/Adam Warżawa

Rodzice znów będą mogli liczyć na wypłaty dodatkowych zasiłków opiekuńczych. Minister pracy Marlena Maląg mówiła o kolejnych świadczeniach z ZUS.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do 20 września – przekazała szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

O świadczenie z ZUS będą mogli ubiegać się rodzice dzieci do 8 lat, w przypadku gdy placówka edukacyjna zostanie zamknięta w związku z epidemią.

Maląg: zasiłek opiekuńczy do 20 września

Rodzice znów będą mogli pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. To rozwiązanie wprowadzone jeszcze w kwietniu w związku z zamknięciem szkół przez pandemię koronawirusa.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że może być różna sytuacja, jeżeli chodzi zagrożenie epidemiczne w danych regionach, dlatego też została podjęta decyzja, że będzie dalej obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie rozporządzenie, a my cały czas będziemy sytuację monitorować

- powiedziała szefowa MRPiPS podczas wspólnej konferencji z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia, którzy w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wzięli wolne w pracy, by zostać w domu z dziećmi. Takie świadczenie przysługuje jednemu z rodziców, a okres jego pobierania nie zależy od liczby dzieci.

Zobacz także

O takie świadczenie mogą ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek adresowany jest także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zobacz także

Świadczenie przysługuje także rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy w związku z epidemią nie mogą uczęszczać np. do placówek integracyjnych.

Co istotne, dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

RadioZET.pl/PAP