Zamknij

Zasiłek opiekuńczy. Nowe przepisy już obowiązują

13.07.2020 13:25
Zasiłek opiekuńczy do 26 lipca. Nowe przepisy już obowiązują
fot. Diana Grytsku/shutterstock (ilustracyjne)

Wypłata zasiłku opiekuńczego została wydłużona do 26 lipca. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie.

Rodzice, których dzieci przez epidemię koronawirusa nie uczęszczają do przedszkoli lub żłobków mogą liczyć na dalszą wypłatę świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał zasiłek opiekuńczy do 26 lipca.

Rząd po raz kolejny wydłuża okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 13 lipca.

Zasiłek opiekuńczy do 26 lipca

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wydłużeniu okresu pobierania przez rodziców i opiekunów zajmujących się dziećmi zasiłku opiekuńczego. Rozporządzenie w sprawie wydłużenia poboru świadczenia do 26 lipca weszło w życie 13 lipca.

Wypłata zasiłku opiekuńczego wydłużona do 26 lipca
fot. Dz.U

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że jeśli przed wejściem w życie nowych przepisów rodzice złożyli wniosek o zasiłek opiekuńczy za zasadach ogólnych, urzędnicy potraktują go jako wniosek o dodatkowy zasiłek, który nie wlicza się do 60-dniowego limitu wypłaty świadczeń.

Zobacz także

Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.

O takie świadczenie mogą ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Zobacz także

Zasiłek adresowany jest także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie przysługuje także rodzicom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy w związku z epidemią nie mogą uczęszczać  np. do placówek integracyjnych.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

RadioZET.pl