Zamknij

Zasiłek opiekuńczy z KRUS-u będzie nadal wypłacany

26.06.2020 10:34
Zasiłek opiekuńczy KRUS. Czy będzie wypłacany po 28 czerwca?
fot. Oksana Kuzmina/Shutterstock (ilustracyjne)

Będą zmiany w zasiłku opiekuńczym dla rolników. Resort rolnictwa opublikował projekt zmian, dzięki którym świadczenie będzie przysługiwać do 12 lipca 2020 roku.

Zasiłek opiekuńczy to forma pomocy dla rolników, których dzieci nie mogą brać udziału w zajęciach szkolnych oraz w przedszkolu czy żłobku. 

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zasiłek opiekuńczy dla rolników. Zmiany

Obecnie zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje do 28 czerwca 2020 roku.

Zobacz także

Zasiłek ten można otrzymać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19,

Ubezpieczonym rolnikom i domownikom przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat; do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności; do ukończenia 18 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli jeden z rodziców może zapewnić opiekę dziecku, np. nie jest nigdzie zatrudniony i nie prowadzi działalności rolniczej, korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Zobacz także

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

Jak przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy niż do 28 czerwca 2020 roku okres pobierania zasiłku opiekuńczego, dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

RadioZET.pl/PAP