Zamknij

Zapaść kredytowa zagrozi polskiej gospodarce

06.10.2020 11:00
Adam Glapiński
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Komitet Stabilności Finansowej ostrzega: banki mogą ograniczać kredyty. Byłoby to dodatkowym problemem dla polskiej gospodarki, zmagającej się już ze skutkami walki z pandemią COVID-19.

Koronawirus sieje zniszczenie w światowej i polskiej gospodarce. Obostrzenia, które wprowadzono starając się ratować ludzkie życie sprawiło, że wiele przedsiębiorstw straciło niemal wszystkie przychody. Gdyby nie pomoc od państwa, mogłyby nie przetrwać.

Rząd zapewnia, że do drugiego zamrożenia gospodarki nie dojdzie, na horyzoncie pojawiło się jednak nowe zagrożenie. Komitet Stabilności Finansowej przewiduje, że banki mogą ograniczyć akcję kredytową.

Ograniczenie akcji kredytowej. Gospodarka bez środków na odbicie?

Komitet Stabilności Finansowej to organ nadzoru makroostrożnościowego, tworzony między innymi przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego. Podmiot zajmuje się identyfikowaniem i wskazywaniem trendów, które mogą negatywnie wpłynąć na polskie PKB.

Zobacz także

W opracowaniu przygotowanym we wrześniu 2020 można przeczytać o obawach związanych z prawdopodobną zapaścią kredytową, do jakiej dojdzie z powodu decyzji banków.

Pojawia się ryzyko nadmiernego ograniczenia akcji kredytowej poprzez ograniczenie dostępności kredytu w gospodarce.

Komitet Stabilności Finansowej

Jeśli ten scenariusz się ziści, będzie to zła wiadomość dla przedsiębiorstw, które będą potrzebować środków na przystosowanie się do nowych realiów rynkowych. Inwestycje będzie trudniej sfinansować z kredytów, co może spowodować wolniejszy powrót do pełniejszego funkcjonowania gospodarki. Komitet przewiduje, że popyt będzie się odbudowywał wolno ze względu na obawy przed skutkami pandemii, przedsiębiorstwom będzie więc trudno wypracować niezbędny kapitał działalnością operacyjną.

Zagłosuj

Czy Polsce rzeczywiście grozi zapaść kredytowa?

Liczba głosów:

Zapaść kredytowa spowodowała w 2008 roku spadek polskiej PKB o 1 punkt procentowy. Przed powtórzeniem się takiego scenariusza ostrzega Związek Banków Polskich, wskazując na niepewne czasy, nałożeniem na banki nowych opłat oraz ogromny spadek zysków, spowodowany ograniczeniem konsumpcji oraz drastycznym obniżeniem stóp procentowych.

RadioZET.pl/next.gazeta.pl