Zamknij

Zamknięte przez rząd hotele płacą po kilka tys. zł abonamentu RTV

18.01.2021 16:29
oglądanie telewizji
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Hotele nie mogą przyjmować gości, ale muszą płacić abonament RTV. Jako że coraz częściej standardem je obecność odbiornika w każdym pokoju, miesięczna wysokość opłaty może sięgać kilku tysięcy złotych.

Lockdown wprowadzony przez rząd to między innymi zakaz przyjmowania gości przez hotele. W rozporządzeniu wymieniono tylko kilka wyjątków, w ostatniej chwili, gdy pojawiły się pytania dotyczące noclegów pracowników i artystów zaangażowanych w powstawanie „Sylwestra Marzeń” TVP, dopisano do nich pracowników telewizji.

Pokoje stoją puste, obiekty nie zarabiają, a koszta funkcjonowania płacić trzeba. Przedsiębiorcy starają się jak mogą, żeby zapewnić środki na wypłaty dla pracowników, rząd nie zamierza jednak ulżyć im i nawet na krótko zwolnić z finansowania państwowej telewizji.

Hotele muszą płacić abonament RTV, mimo że rząd je zamknął

Lockdown został wprowadzony, żeby chronić zdrowie i życie Polaków. Za wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami nie poszły jednak działania, które miałyby zrekompensować przedsiębiorcom nałożone na nich ciężary. Pieniądze, jakie przeznaczono na pomoc w ramach tarcz to tylko kropla w morzu potrzeb, a długi prowadzących działalność rosną praktycznie z dnia na dzień.

Z tego powodu wybuchł bunt przedsiębiorców, którzy nie są już w stanie czekać dłużej na odmrożenie gospodarki. Od 18 stycznia 2021 wiele restauracji i hoteli zapowiedziało otwarcie się, na straszenie przez rząd karami odpowiadając, że nie mają już nic do stracenia.

Powołują się przy tym na wyroku Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Opolu i Warszawie, które orzekły że ograniczanie wolności gospodarczej za pomocą rozporządzeniem nie ma umocowania prawnego i narusza konstytucję.

Branża hotelarska może czuć się szczególnie rozgoryczona, gdyż musi walczyć o pieniądze z tarczy i mieć nadzieję, że dzięki oszczędnościom i pożyczkom uda im się przetrwać, a jednocześnie nie została zwolniona z obowiązku płacenia na media publiczne, które otrzymały po raz kolejny 1,95 mld zł dofinansowania z budżetu.

Przedsiębiorcy często deklarują, że państwowej telewizji nie chcą już oglądać. Płyną bowiem z niej wiadomości o tym, jak dobrze Polska radzi sobie z koronawirusem, co w zderzeniu z trudną rzeczywistością wywołuje skrajnie nieprzychylne emocje.

Abonament RTV płacony przez hotele wynosi nawet kilka tysięcy zł miesięcznie: jego wysokość zależy od liczby odbiorników znajdujących się w obiekcie, a opłata musi być uiszczana także od urządzeń, które nie są własnością hotelu.

Warto przy tym dodać, że w 2021 roku abonament RTV został podwyższony, kwoty jakie hotele (i część gastronomii) muszą płacić co miesiąc na rzecz mediów państwowych jeszcze wzrośnie.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza