Zamknij

Zaliczka na podatek dochodowy. Resort finansów wydłuża terminy

29.05.2020 16:26
Zaliczka na podatek dochodowy 2020. Resort finansów wprowadził zmiany
fot. mffoto/Shutterstock (ilustracyjne)

Wydłużenie terminu na wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego przewiduje opublikowany w piątek projekt rozporządzenia Ministra Finansów. W zależności od rodzaju płatności termin minie w sierpniu, październiku bądź grudniu 2020 roku.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców stanęło przed widmem mocnego ograniczenia kosztów, zmniejszenia załogi czy nawet zamknięcia działalności. Biorąc pod uwagę zbliżającą się recesję, resort finansów przygotował wydłużenie terminów dotyczących wpłaty zaliczek na podatek dochodowy.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zakłada, że w przypadku zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku pobranych przez płatników w marcu 2020 r., termin na ich wpłatę zostanie przedłużony do 20 sierpnia 2020 r., zaś w przypadku pobranych w kwietniu 2020 roku – do 20 października 2020 roku.

Zaliczki na podatek dochodowy. Jakie zmiany?

W przypadku zaliczek na podatek od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego a także zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat lub świadczeń z działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych w maju 2020 r., termin ich wpłaty zostanie przedłużony do 20 grudnia 2020 r.

Zobacz także

Jak uzasadnia resort finansów, w związku z trwającym stanem pandemii koronawirusa oraz negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi ponoszonymi przez podatników i płatników PIT zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się przez nich z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników.

Ministerstwo informuje, że rozwiązania zaproponowane w projekcie rozporządzenia wpłyną na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, które mają udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie w ujęciu miesięcznym.

"Pozostaną bez wpływu na wysokość dochodów sektora finansów publicznych w ujęciu rocznym" - podkreślono.

Zobacz także

W uzasadnieniu resort finansów przypominał, że pobrane zaliczki oraz kwoty zryczałtowanego podatku płatnicy przekazują w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek). Jednak w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 przedłużono termin wpłaty zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

Rozwiązanie to obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii. Dotyczy też płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. 

CZY WIESZ ŻE?

Twój 1 procent może wiele zmienić! Wypełniając w zeznaniu podatkowym te kilka pól więcej pomagasz! Wystarczy, że wpiszesz KRS Fundacji Radia Zet 0000127204

RadioZET.pl/PAP