Zamknij

Czas odebrać zaległy urlop. Termin mija 30 września

27.09.2021 13:58
Do kiedy wykorzystać zaległy urlop
fot. Autor: Kwangmoozaa/shutterstock

Do kiedy pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop i czy nieodebrane dni wolne mogą przepaść? Sprawdzamy, co na ten temat mówi prawo pracy.

Niewykorzystany urlop to problem wielu pracodawców. W świetle przepisów Kodeksu Pracy pracownik powinien wykorzystać bieżący urlop do końca roku kalendarzowego.

Często jednak zatrudnieni wykorzystują mniej dni urlopowych, niż im przysługuje. Wówczas mamy do czynienia z zaległym urlopem, który pracodawca musi udzielić pracownikowi do końca września kolejnego roku.

Czas odebrać zaległy urlop. Pracodawcy mają czas do 30 września

Zgodnie z kodeksem pracy, każdemu pracownikowi na etacie tj. zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje, 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Taki wymiar urlopu przysługuje pracownikom, którzy przepracowali co najmniej 10 lat – do tego okresu pracy wlicza się jednak okres nauki w szkole policealnej czy czas studiów. Jeśli jednak okaże się, że po zsumowaniu lat edukacji i pracy nie „uzbierał” 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu w roku.

Co do zasady, pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeśli jednak pracownik nie zdążył wykorzystać w tym czasie urlopu, pracodawca powinien go udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Innymi słowy, tylko do 30 września 2021 roku można wykorzystać urlop z pandemicznego 2020 roku. Z uwagi na obostrzenia pracownicy nie zawsze wykorzystywali wówczas urlop w pełnym wymiarze. Niewykluczone zatem, iż pracowników z zaległym urlopem będzie w tym roku wyjątkowo dużo.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu Pracy „Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym (…) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego”. Przepisy mówią o dacie udzielenia urlopu, a nie jego realizacji. Zatem zaległy urlop z minionego roku musi rozpocząć się najpóźniej 30 września 2021 roku.

Czy niewykorzystany w tym czasie urlop może przepaść? - Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego, nie powoduje to utraty prawa do urlopu. Roszczenia ze stosunku pracy, w tym roszczenie dotyczące zaległego urlopu, ulegają przedawnieniu po trzech latach od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne  - mówił dla RadiaZET.pl Piotr Kuźmiński, prawnik w DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Prawnych.

RadioZET.pl