Zamknij

Zakaz handlu niekonstytucyjny? Jest orzeczenie TK

27.07.2021 11:01
TK o zakazie handlu
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Trybunał Konstytucyjny rozwiał wątpliwości w sprawie niedzielnego zakazu handlu. Sędziowie przyjrzeli się zastrzeżeniom zgłoszonym przez Konfederację Lewiatan. Zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenie w biznesie mogło być niekonstytucyjne.

Zakaz handlu niekonstytucyjny? Takie zastrzeżenia co do przepisów wprowadzonych w 2018 roku miała Konfederacja Lewiatan. Trybunał Konstytucyjny po długich miesiącach zwłoki wydał orzeczenie w tej sprawie.

Sędziowie zdecydowali: przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni są zgodne z ustawą zasadniczą.

Zakaz handlu zgodny z Konstytucją. O co toczył się spór?

We wtorek 27 lipca Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Konfederacja Lewiatan od lat walczyła o rozwianie wątpliwości w związku z przepisami o zakazie handlu.

Przedsiębiorcy wskazywali na przynajmniej cztery argumenty, które mogą świadczyć o niekonstytucyjności przepisów. Zaskarżony został kluczowy zapis, zgodnie z którym "w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane".

Zdaniem wnioskodawcy taki zakaz może stanowić nadmierną ingerencję państwa w wolność pracy i swobodę prowadzenia biznesu. We wniosku napisano także o wyjątkach dotyczących zakazu prowadzenia biznesu. Zdaniem organizacji te „różnicują pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni". Przedsiębiorcy wskazali też na brak spójności przepisów o zakazie handlu z Kodeksem Pracy i zbyt krótkim vacatio legis. Ustawa została uchwalona w lutym, a weszła w życie w marcu 2018 roku.

Trybunał uznał, że część kwestionowanych przepisów nie narusza Konstytucji, a w stosunku do innych umorzył postępowanie.

  • Zdaniem TK konstytucyjne jest określone w ustawie pojęcie wykonywania pracy w niedzielę. Zgodnie z przepisami należy przez to rozumieć "wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24 w sobotę, a godziną 24 w niedzielę".
  • Za konstytucyjne uznano też vacatio legis przepisów. Konfederacja Lewiatan wskazywała, że ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r., a opublikowana w Dzienniku Ustaw została 5 lutego 2018. "Vacatio legis wynosiło zaledwie 23 dni" - argumentowano.
  • Trybunał postanowił o umorzeniu postępowania w sprawie dwóch kluczowych przepisów. Pierwszy z nich to artykuł ustanawiający zakaz handlu. Zgodnie z nim "w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane".
  • Drugi z przepisów to przepis wyliczający wyjątki od tego zakazu; zdaniem Konfederacji Lewiatan różnicuje on pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni.

RadioZET.pl/PAP