Zamknij

Zadłużenie zagraniczne spadło kw/kw do 313,11 mld euro

Olga Papiernik
29.12.2017 14:25
Zadłużenie zagraniczne spadło kw/kw do 313,11 mld euro
fot. Agencja Gazeta

Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wyniosło 313,11 mld euro na koniec III kw. 2017 r. wobec 320,04 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec III kw. 2016 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 316,52 mld euro.

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w III kw. br. do 121,36 mld euro z 125,45 mld euro w poprzednim kwartale i było niższe niż 123,46 mld euro odnotowanych rok wcześniej, podano w komunikacie.

Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec III kw. br. 80,14 mld euro wobec 80,75 mld euro kwartał wcześniej i 77,43 mld euro rok wcześniej.

Na rachunku obrotów bieżących było 112 mln euro nadwyżki w III kw.

Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 112 mln euro wobec 799 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 603 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2017 r. dodatnie i wyniosło 466 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych.

"Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,5 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 11,8 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (19,6 mld zł) i obrotów towarowych (2,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.

W III kwartale 2017 r., w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r., odnotowano zmianę salda rachunku bieżącego z ujemnego na dodatnie. Nadwyżka w rachunku bieżącym wynikała przede wszystkim z poprawy salda usług (o 4,7 mld zł) oraz salda obrotów towarowych (o 3,8 mld PLN). Zmniejszenie ujemnego salda dochodów pierwotnych (o 2,2 mld zł) oraz dochodów wtórnych (o 1,1 mld zł) również wpłynęło na poprawę salda rachunku bieżącego, zaznaczył NBP.

Eksport liczony w euro wzrósł o 11,6% r/r, import wzrósł o 9,4% w III kw.

Eksport towarów z Polski wzrósł w III kw. br. o 11,6% r/r do 48,13 mld euro, zaś import wzrósł o 9,4% r/r - do 47,67 mld euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 204,9 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 202,9 mld PLN. O wzroście eksportu towarów o 17,7 mld zł, tj. o 9,5% zadecydowała głównie sprzedaż za granicę żywności, produktów przemysłu motoryzacyjnego oraz leków. Przyrost importu o 13,9 mld zł, tj. o 7,3% w dużej mierze jest konsekwencją zwiększonego zakupu paliw i surowców, żywności oraz produktów przemysłu lotniczego. Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 2 mld zł. W analogicznym kwartale 2016 r. było ono ujemne i wyniosło 1,9 mld zł" - czytamy w komentarzu NBP do danych.

Saldo obrotów towarowych w omawianym okresie było dodatnie i wyniosło 460 mln euro. W analogicznym kwartale 2016 r. było ono ujemne i wyniosło -432 mln euro, podano także.

ISBnews/OP