Zamknij

2000 plus, czyli świadczenie postojowe, przysługuje aż trzy razy

06.05.2020 16:42
ZUS. Świadczenie postojowe kolejny raz. Jak otrzymać?
fot. MARIUSZ GRZELAK/REPORTER/East News (ilustracyjne)

Aż trzykrotnie można otrzymać z ZUS-u 2000 plus, czyli świadczenie postojowe w ramach tarczy antykryzysowej. Na jakich warunkach?

Świadczenie postojowe to propozycja wsparcia od państwa dla osób na działalności gospodarczej lub zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną. Ten mechanizm został wprowadzony w ramach tarczy antykryzysowej - rządowego pakietu pomocy dla gospodarki walczącej ze skutkami pandemii koronawirusa. Postojowe ma być formą rekompensaty dla samozatrudnionych i pracujących z umową o dzieło czy zlecenie, którzy z powodu "zamrożenia" gospodarki zanotowali straty lub nie mogli pracować.

Początkowo ze świadczenia przyznawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) można było skorzystać tylko raz. Jednak przez nowelizacje w tarczy antykryzysowej wprowadzono możliwość ponownego otrzymania postojowego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zastrzyk gotówki od państwa?

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Jego wysokość co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku - 2600 zł brutto) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Zobacz także

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego 2020 roku.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 roku. Osoby prowadzące działalność,  rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych (50 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku).

Wniosek można złożyć drogą tradycyjną w jednym z oddziałów ZUS-u lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Najlepiej widać do na poniższym przykładzie.

Pani Krystyna prowadzi tylko zakład fryzjerski od listopada 2019 r. W lutym 2020 r. wizyty odwołało 25 proc. klientek, a w marcu ponad 50 proc. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5 000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60 proc.

Kobieta otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. Dlaczego?

Zobacz także

Pani Krystyna podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca, rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., a jej przychód w marcu spadł więcej niż 15 proc. w stosunku do lutego.

Świadczenie postojowe dla osób z umowami cywilnoprawnymi

Postojowe dla pracowników z umowy o dzieło, zlecenie czy agencyjne mogą otrzymać postojowe w wysokości 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia). Te pieniądze również są nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia 2020 roku. To dokładnie 15 595,74 zł. 

Wniosek także można złożyć drogą tradycyjną w jednym z oddziałów ZUS-u lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Jak wygląda to na przykładzie?

Maciej jest kelnerem w kawiarni. Pracuje na podstawie umowy zlecenia zawartej od 10 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony. Z umowy zlecenia wynika, że otrzymuje miesięczne  wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł. Właścicielka kawiarni potwierdziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacznie mniej klientów, a od 14 marca kawiarnia jest zamknięta z powodu pandemii koronawirusa.

W marcu 2020 r. przychód Macieja z umowy zlecenia wyniósł 1300 zł. Na wniosek Macieja właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

Maciej otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wysokości 2 080 zł. Dlaczego?

Zobacz także

Kelner podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych), umowa zlecenia została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., właścicielka kawiarni potwierdziła przestój spowodowany wystąpieniem pandemii oraz w marcu wynagrodzenie Macieja było niższe od 15 595,74 zł (czyli 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Świadczenie postojowe kolejny raz

Dzięki nowelizacji w tarczy antykryzysowej, świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy. To oznacza, że samozatrudniony lub z umową cywilnoprawną, który otrzymał już raz postojowe, ma szansę jeszcze dwukrotnie otrzymać świadczenie. W sumie to daje aż 6240 zł (3 x 2080 zł).

Jest jeden warunek - wnioskodawca musi wykazać, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie od czasu przyznania pierwszego postojowego.  

Zdaniem rzecznika ZUS-u Pawła Żebrowskiego, cytowanego przez portal Gazeta.pl, "przedsiębiorca lub zleceniobiorca sam ocenia brak poprawy sytuacji materialnej". Należy przypuszczać, że jednym z głównych czynników tej oceny będzie spadek przychodów. Przypomnijmy, że składając o pierwsze postojowe samozatrudnieni muszą wykazać stratę co najmniej 15 proc. w skali miesiąc do miesiąca.

ZUS ma opublikować dokładne zasady starania się o drugie i trzecie postojowe. Nie musza być one wypłacane po sobie - dzięki czemu samozatrudnieni i pracownicy z umowami cywilnoprawnymi mogą składać o świadczenia do ZUS w dogodnym dla nich terminie. 

RadioZET.pl