Zamknij

Zalegasz ze składkami do ZUS? Urząd przesyła listy przedsiębiorcom

05.02.2020 09:46
ZUS. Nadpłata lub niedopłata składek. Urząd przesyła listy
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Jedna firma przepłaciła 30 mln złotych, inna zaś ma dług w wysokości 54 mln złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła listy do ponad 3 milionów przedsiębiorców z podsumowaniem wpłat.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

ZUS wysłał 3,1 mln listów do przedsiębiorców z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2019 rok na indywidualny numer rachunku składkowego.

To nie jest wezwanie do zapłaty. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak zostały rozliczone jego wpłaty i jakie ma saldo na koncie na koniec roku. Najlepiej, żeby na koncie płatnika było saldo zero, czyli by nie było zadłużenia ani nadpłat 

– mówi dla PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski

Co robić w przypadku nadpłaty?

ZUS poinformował, że ponad 1,3 mln płatników przepłaciło, a na ich kontach w zakładzie powstały nadpłaty. Przedsiębiorcy, którzy wpłacili do ZUS składki w zawyżonej wysokości, mogą odzyskać pieniądze.  W takiej sytuacji możliwe są trzy opcje. Jeśli przedsiębiorca ma zaległości, ZUS wykorzysta nadpłacone składki w celu ich uregulowania. Jeśli firma regularnie wpłaca składki i nie ma długu wobec urzędu – ZUS przeznaczy nadpłatę na poczet innych składek. Przedsiębiorca może też wnioskować o zwrot nadpłaty, co często ma miejsce w przypadku zawieszenia, lub zakończenia działalności. 

Zobacz także

Odzyskanie nadpłaty możliwe jest po uprzednim złożeniu w ZUS wniosku RZS-P. Jest to wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek. Można go złożyć w placówce, przez Platformę Usług Elektronicznych lub za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Jak informuje Żebrowski, nadpłaty ma 1,3 mln aktywnych płatników, głównie duże przedsiębiorstwa. W sumie kwota nadpłat wynosi 5,5 mld zł, z czego aktywni płatnicy mają 4,9 mld zł nadpłaconych składek. Największa nadpłata wynosi 30 mln zł – to duża firma, która wcześniej opłaciła składki za grudzień 2019 roku.

Zobacz także

Rzecznik przypomniał, że po złożeniu wniosku o zwrot nadpłaty, ZUS dokona przelewu w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku. Nadpłata jest zwracana na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w ZUS. Rzecznik Zakładu wskazuje, że wiele firm zostawia jednak nadpłatę na konto przyszłych składek.

Co w przypadku niedopłaty?

Wiele firm zalega z płatnościami składek do ZUS. Urząd informuje, że do tej pory zanotowano 1,3 mln dłużników, z tego 550 tys. firm to aktywni płatnicy, czyli tacy, którzy nadal prowadzą firmę. Łączna kwota zadłużenia to 32 mld zł.

Zobacz także

Kwotę zadłużenia do 116 zł ma 97 tys. aktywnych płatników. Z kolei zadłużenie powyżej 500 tys. zł ma 2,9 tys. aktywnych płatników. Rekordzista zalega z płatnościami na kwotę 54 mln zł. Należy pamiętać, że to należność główna, do której naliczane są jeszcze odsetki za zwłokę – wskazał urząd.

Jeśli niedopłata jest niewielka, najłatwiej kolejną składkę zwiększyć o tę kwotę i zapłacić. Jeśli zadłużenie jest znaczne, można wystąpić do ZUS o rozłożenie jego spłaty na raty 

– podkreśla Żebrowski

RadioZET.pl/PAP