Zamknij

Jakie dodatki do rent daje ZUS? Ile i komu się należy

26.03.2021 15:07
ZUS. Dodatki do rent. Dla kogo, ile wynoszą, jak je zdobyć
fot. Marek BAZAK/East News

Do ZUS-u można złożyć wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Kto może się po nie zgłosić i ile pieniędzy dostanie?

Renty przyznaje w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługują one osobom, które nie mają możliwości podjęcia pracy zarobkowej, ponieważ nie pozwala im na to stan zdrowia. Świadczenia pieniężne podlegają waloryzacji.

Jak wygląda proces ubiegania się o świadczenie z ZUS?  Najpierw niezbędne jest spotkanie z komisją lekarską i złożenie wniosku ERN z załącznikami opisującymi stan zdrowia i historię choroby. Orzecznik z ZUS na tej podstawie podejmuje decyzję o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy osoby ubezpieczonej.

ZUS. Dodatki do rent

O jakie świadczenia można się ubiegać w ZUS-ie? Portal Businessinsider.com.pl informuje, że osoba ubezpieczona może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie renty:

 • Rodzinnej
 • Socjalnej
 • Z tytułu niezdolności do pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyróżnia dwa rodzaje dodatków do rent:

 • Dodatek do renty (rodzinnej) dla sieroty zupełnej, czyli osoby, której rodzice nie żyją
 • Dodatek pielęgnacyjny dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji oraz dla osoby, która ukończyła 75. rok życia

ZUS informuje o szczegółach na swojej stronie internetowej w zakładce „Świadczenia – Renty”.

Dla kogo dodatki do rent

Dodatkowe świadczenia przysługują grupom społecznym i zawodowym, ściśle określonym w komunikacie na stronie ZUS w zakładce „Świadczenia – Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych”. Są to:

 • Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny
 • Dodatek za tajne nauczanie
 • Dodatek weterana poszkodowanego
 • Świadczenie dla byłych żołnierzy
 • Dodatek dla inwalidy wojennego
 • Świadczenie dla osób deportowanych

Ile wynoszą dodatki do rent w 2021 roku

Waloryzacja emerytur i rent spowodowała wzrost wysokości świadczeń dla osób ubezpieczonych. Jej wskaźnik w 2021 roku wynosi 104,24 proc. Oznacza to, że od marca najniższa emerytura wypłacana jest w kwocie 1250,88 zł brutto (1067 zł netto). Osoby, które mają orzeczoną częściową niezdolność do pracy, najniższą rentę otrzymują w wysokości 938,16 zł brutto (800,25 zł netto). Dodatki do rent po waloryzacji:

 • Dodatek dla sierot zupełnych – 450,44 zł
 • Dodatek pielęgnacyjny – 239,66 zł
 • Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 359,49 zł
 • Dodatek kompensacyjny – 35,95 zł
 • Dodatek kombatancki – 239,66 zł
 • Dodatek za tajne nauczanie – 139,66 zł
 • Dodatek do renty inwalidy wojennego – 917,58 zł
 • Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – 239,66 zł
 • Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 12,02 złote do 227,71 zł

ZUS daje także możliwość otrzymania innych świadczeń pieniężnych. Poza dodatkami do rent są to:

 • Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych
 • Ryczałt energetyczny
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Renta z tytułu niezdolności do pracy

 • Na jakich warunkach przyznawana jest renta z tytułu niezdolności do pracy? Należy spełnić kilka warunków:
 • Decyzja lekarza orzecznika ZUS potwierdzająca niezdolność do pracy
 • Odpowiednio długi (dla określonego wieku) okres składkowy i nieskładkowy
 • Niezdolność do pracy nabyta podczas okresu składkowego lub nieskładkowego albo w odstępie czasu nie większym niż 18 miesięcy od ustania tych okresów

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy osoby ubezpieczonej jest następstwem wypadku w drodze do pracy lub w trakcie pracy, pracownikowi temu przysługuje renta z ZUS-u, nawet jeśli nie przedstawi on okresów składkowych i nieskładkowych.

Renta rodzinna

Osobami uprawnionymi do pobierania renty rodzinnej po osobie zmarłej będącej przed śmiercią całkowicie niezdolną do pracy lub pobierającą świadczenie emerytalne są:

 • Dzieci własne
 • Dzieci współmałżonka
 • Dzieci przysposobione
 • Wnuki
 • Rodzeństwo
 • Inne dzieci wychowywane i utrzymywane
 • Małżonek
 • Rodzice

Obecnie najniższa renta rodzinna w 2021 roku wynosi 1250,88 zł brutto.

Renta szkoleniowa

Ubezpieczony niezdolny do pracy w dotychczasowym zawodzie może otrzymać rentę szkoleniową z uwagi na cel przekwalifikowania zawodowego.

Wszystkie informacje dotyczące rent i dodatków można uzyskać na stronie internetowej ZUS-u lub dzwoniąc pod numer 22 560 16 00.

RadioZET.pl/Businessinsider.com.pl