Zamknij

ZUS liczy coraz większe wpływy ze składek pracowników

28.11.2019 09:05
ZUS składki 2020. Coraz większe wpływy od pracowników
fot. MONKPRESS/East News (ilustracyjne)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zanotował w trzecim kwartale tego roku wysoką dynamikę przychodów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Wśród powodów większych wpływów, ZUS wymienia m.in. dobrą sytuację gospodarczą.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

ZUS otrzymuje coraz więcej pieniędzy ściąganych ze składek pracowników. Dlaczego?

- Na wzrost dynamiki przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych miała wpływ m.in. dobra sytuacja gospodarcza naszego kraju, co bezpośrednio przekłada się na składki. Wciąż obserwujemy na przykład wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń - oceniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zobacz także

Nie bez znaczenia jest tutaj również reforma, którą przeprowadziliśmy w ostatnim czasie. Mam tutaj na myśli wprowadzenie elektronicznego systemu poboru składek tak zwane e-składki

Gertruda Uścińska

Z danych ZUS wynika, że poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek po trzech kwartałach tego roku wyniósł 77,5 proc.

Poziom tego wskaźnika - jak podał ZUS - jest tylko nieznacznie niższy niż w 2018 roku, pomimo wypłaty w pierwszym półroczu tego roku tzw. trzynastych emerytur.

Według ZUS, wpływy składkowe niezmiennie utrzymywały się na wysokim poziomie, co było wynikiem dobrej sytuacji w gospodarce naszego kraju – wartości kluczowych parametrów mających wpływ na wielkość wpływów ze składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), czyli wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń, wyniosły w sektorze przedsiębiorstw odpowiednio 2,8 proc. oraz 6,8 proc.

Zobacz także

Więcej obcokrajowców płaci składki

Na koniec września 2019 roku w ZUS było zarejestrowanych 665 602 obcokrajowców, czyli o 17 proc. więcej niż we wrześniu 2018 r. oraz o 16,8 proc. więcej w porównaniu do stanu na koniec 2018 r.

W liczbie tej 58,7 proc. osób było pracownikami, niemal 3 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Największą grupę (75,1 proc.) stanowili obywatele Ukrainy – we wrześniu ich liczba wyniosła 499 601 osób, tj. o 17,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. oraz o 18,7 proc. więcej niż w grudniu 2018 r.

Zobacz także

Emerytury 2020. Jaka waloryzacja?

Największą pozycją po stronie kosztów FUS są wydatki na emerytury i renty. W okresie styczeń–wrzesień wyniosły one 168,4 mld zł, co stanowi 78,8 proc. kosztów zaplanowanych na ten rok.

Z danych ZUS wynika, że przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe w trzech kwartałach 2019 r. wyniosło 2 252,52 zł i było wyższe o 4,7 proc. od wypłacanego w ubiegłym roku.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń niezmiennie jest coroczna waloryzacja – bieżący rok jest drugim z rzędu, kiedy wskaźnik waloryzacji przekroczył poziom 102,0 proc. W marcu tego roku przeprowadzono waloryzację świadczeń wskaźnikiem 102,86 proc., nie mniej jednak niż o kwotę 70,00 zł.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP