Zamknij

Wzrost produkcji przemysłowej, budowlanej i sprzedaży detalicznej

Olga Papiernik
19.12.2017 15:45
Wzrost produkcji przemysłowej, budowlanej i sprzedaży detalicznej
fot. Adrienguh on Unsplash

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w listopadzie br. o 9,1% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,2%. Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w listopadzie br. o 19,8% r/r, ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w listopadzie br. o 1,8% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 3% r/r - w październiku). Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 10,2% r/r w listopadzie 2017 r., 

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 7,4% do 12,7% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 9,38% wzrostu r/r w listopadzie wobec wzrostu o 12,3% r/r w październiku br.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% niższym w porównaniu z październikiem br. " - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń - listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku

Produkcja firm budowlanych wzrosła o 19,8% r/r w XI, konsensus: +13,9%

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w listopadzie br. o 19,8% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5%.

Według ekonomistów, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 13,85% (prognozy od 8,1% do 15,8% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 20,3% r/r w październiku br.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 16,2% wyższym niż w listopadzie ub. roku i o 3,2% wyższym w porównaniu z październikiem br. " - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń - listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Ceny producentów wzrosły o 1,8%/r w XI; konsensus: +2,2%

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w listopadzie br. o 1,8% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 3% r/r - w październiku), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,1% w listopadzie.

Analitycy spodziewali się, że w przypadku cen producentów w listopadzie 2017 r. odnotowaliśmy od 1,7% r/r do 2,6% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 2,15% r/r (wobec wzrostu o 3% r/r w październiku br.).

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2017 r. wzrosły o 1,3% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,3% w ujęciu miesięcznym.

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 10,2% r/r w XI, konsensus: +7,4%

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 10,2% r/r w listopadzie 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,3%.

Prognozy 13 analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 6,2% do 8,7% wzrostu, przy średniej na poziomie 7,42% wzrostu.

"W październiku 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 8,8% (wobec wzrostu o 7,1% przed miesiącem oraz o 7,4% w listopadzie 2016 r.). W porównaniu z październikiem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 1,9% (wobec spadku przed rokiem o 3,4%)" - czytamy w komunikacie.

W XI największy wzrost r/r sprzedaży det. w dz. 'tekstylia, odzież, obuwie'

Największy wzrost sprzedaży detalicznej (w ujęciu r/r w cenach bieżących) w listopadzie 2017 r. odnotowano w dziale "tekstylia, odzież, obuwie" - o 20,9% oraz "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" - o 15,3%, wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Ogółem, sprzedaż detaliczna w listopadzie br. (w cenach bieżących) wzrosła o 10,2% r/r (wobec oczekiwanych x% wzrostu).

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w listopadzie 2017 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w listopadzie br. o 9,1% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,1%) i o 1,2% niższa w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% niższym w porównaniu z październikiem br.

"W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 23,7%, maszyn i urządzeń - o 23,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów z metali - po 17,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 11,9%, mebli - o 10,7%, urządzeń elektrycznych - o 10,3%, metali - o 10,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 9,4%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 11,7%.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była większa w listopadzie br. o 19,8% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 12,8%) i o 5,0% w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 16,2% wyższym niż w listopadzie ub. roku i o 3,2% wyższym w porównaniu z październikiem br.

"W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 24,6%, w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 17,1%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 15,2%" - czytamy dalej.

ISBnews/OP