Zamknij

Wzrost PKB Polski

Olga Papiernik
28.02.2018 10:54
PKB gospodarka
fot. Alex Wolfe on Unsplash

Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2017 r. wzrósł o 5,1 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 4,9 proc. rdr w III kwartale - wynika z komunikatu GUS.

Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w IV kwartale rdr PKB wzrósł o 5,1 proc.

PKB
fot. Główny Urząd Statystyczny

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w IV kw. 2017 r. popyt krajowy wzrósł o 6,1% wobec wzrostu o 3,9% w III kw. 2017 r.

Spożycie ogółem w IV kw. ub.r. wzrosło o 5% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,9%, publiczne - o 5,4% (w III kw. 2017 r. wzrost odpowiednio: +4,1%, +4,8%, +1,9%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8,8% w IV kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 11,3% (wobec wzrostu akumulacji o 3,3% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 3,3% kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 6,8% w IV kw. 2017 r (wobec 7,6% wzrostu w III kw. 2017 r.), zaś import wzrósł o 9,2% w IV kw. 2017 r (wobec 5,7% wzrostu w III kw. 2017 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,8% wobec wzrostu o 4,8% w III kw. 2017 r.

Popyt krajowy w IV kw. rdr wzrósł o 6,1 proc. po wzroście w III kw. o 3,9 proc. - GUS.

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. 2017 r. wyniósł 5,9 pkt wobec 3,8 pkt kwartał wcześniej, natomiast wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni i wyniósł+2,8 pkt proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +5,9 pkt proc. (wobec +3,8 pkt proc. w III kwartale 2017 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,5 pkt. proc. (wobec +3,2 pkt proc. w III kwartale 2017 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,5 pkt proc. oraz spożycia publicznego +1 pkt proc. (odpowiednio w III kwartale 2017 r.: +2,9 pkt proc. i +0,3 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

"W IV kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni (+2,8 pkt proc.) co, mimo ujemnego wpływu przyrostu rzeczowych środków obrotowych (-0,4 pkt proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +2,4 pkt proc. (wobec +0,6 pkt proc. w III kwartale 2017 r.). W IV kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,8 pkt proc. wobec +1,1 pkt proc. w III kwartale 2017 r." - czytamy dalej.

Urząd zwrócił uwagę, że w IV kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 6,1% i był wyższy od notowanego w III kwartale 2017 r. (wzrost o 3,9%). Wpłynął na to wyższy niż w III kwartale 2017 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 8,8% (wobec 3,3% w III kwartale 2017 r.) oraz wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 5% (wobec 4,1% w III kwartale 2017 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,9% w skali roku i było nieznacznie wyższe niż w III kwartale 2017 r. (wzrost o 4,8%). Na tempo wzrostu akumulacji brutto w IV kwartale br. wpłynął wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 11,3%.

GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z IV kwartałem ub. roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,3%.

W stosunku do opublikowanego w dniu 14 lutego 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla IV kw. 2017 r. prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.

Inwestycje w IV kw. rdr wzrosły o 11,3 proc. po wzroście w III kw. o 3,3 proc. - GUS.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kwartale wzrosły o 11,3 proc. rdr, zaś popyt krajowy wzrósł o 6,1 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że inwestycje wzrosły o 12,9 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 5,2 proc. Konsensus został przygotowany 6 lutego, przed publikacją szacunku "flash" za IV kwartał.

PAP/ISBnews/OP