Zamknij

Wzrosło zadłużenie Skarbu Państwa do 952 mld zł

Olga Papiernik
20.03.2018 15:31
skarb państwa
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 1,9% m/m do ok. 952 mld zł w II

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2018 r. wzrosło o 0,7% m/m i wyniosło 934 688,9 mln zł, podało Ministerstwo Finansów.

W lutym resort szacował, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2018 r. wzrosło o 0,7% m/m do ok. 934,7 mld zł.

"Wzrost zadłużenia w styczniu 2018 r. był głównie wypadkową:

• zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+29,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,

• ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-20,7 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-8,6 mld zł),

• umocnienia złotego (-3,2 mld zł) – o 0,5% wobec EUR, 4,3% wobec USD, 0,9% wobec JPY i o 1,0% wobec CNY oraz osłabienia o 0,2% wobec CHF" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu 2018 r. zwiększyło się o 4,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +4,4 mld zł).

"W styczniu 2018 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło się o 1,3 mld zł, co było wypadkową: dodatniego salda emisji długu (+1,1 mld euro), umocnienia złotego (-3,2 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec stycznia br. 649,44 mld zł i wzrosło o 5,8% m/m.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 285,25 mld zł (spadło o 11,1% m/m).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w styczniu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 610,08 mld zł (wzrost o 0,7% m/m).

"W styczniu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,5%, tj. zmniejszył się o 0,1 pkt proc. m/m. Spadek udziału w styczniu był przede wszystkim wypadkową dodatniego salda emisji krajowych SPW, ciągnień kredytów z MIF i umocnienia złotego" - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30%

"W styczniu 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 50,3%, co oznaczało spadek o 0,6 pkt proc. m/m. Do spadku udziału w styczniu przyczyniło się głównie umocnienie złotego oraz zmniejszenie zaangażowania nierezydentów w krajowe SPW, przy jednoczesnym wzroście portfela tych instrumentów u inwestorów krajowych" - napisał także resort.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2018 r. wzrosło o 1,9% m/m do ok. 952 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lutego 2018 r. wyniosło ok. 952 mld zł, co oznaczało wzrost o 17,3 mld zł (+1,9%) m/m i o 23,5 mld zł (+2,5%) wobec końca 2017 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

• dług krajowy: ok. 659,4 mld zł,

• dług w walutach obcych: ok. 292,6 mld zł (tj. 30,7% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

Resort podał dziś także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2018 r. wzrosło o 0,7% m/m i wyniosło 934 688,9 mln zł.

W lutym resort szacował, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2018 r. wzrosło o 0,7% m/m do ok. 934,7 mld zł.

ISBnews/OP

pitformat_billboard_750x100_v1