Zamknij

„Niejasności i nieścisłości” w sprawie wyższych mandatów od skarbówki

09.03.2021 14:19
Wyższe kary ze skarbówki i mandaty bez orzeczenia sądu. Ustawa w Senacie
fot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER/EastNews

Szykują się zmiany w wykroczeniach skarbowych. Możliwe wyższe kary i mandat bez orzeczenia sądu. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców protestuje i interweniuje w Senacie.

Podatki PIT, CIT, VAT muszą być rozliczane w terminie. Jeżeli przedsiębiorca przegapi datę może zapłacić mandat. Dotychczas wynosił on 5,6 tys. zł, teraz kara ma wzrosnąć do 14 tys. zł. Sprzeciwia się temu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Skierował sprawę do Senatu.

Przepis w nowym brzmieniu przyznaje urzędnikom uprawnienia w wymierzaniu mandatów bez konieczności występowania do sądu, co wywołuje bezpośredni skutek na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie nakładania nowych obowiązków administracyjnych.

Grzywna za wykroczenia skarbowe

Nowelizacja ustawy została już uchwalona przez Sejm w ostatnim tygodniu lutego i skierowana do Senatu. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz chce zablokować rządowy pomysł, aby nie zwiększać wysokości kar nakładanych przez skarbówkę.

Pomiędzy treścią projektu, jego uzasadnieniem oraz dołączoną Oceną Skutków Regulacji istnieją niejasności, niedoprecyzowanie, a nawet istniejące rozbieżności, gdyż uzasadnienie zawiera nadinterpretację zmienianego przepisu, natomiast Ocena Skutków Regulacji nie dokonuje oceny zmienianej regulacji dotyczącej podwyższenia wysokości górnej granicy kary grzywny, gdyż w ogóle się do niej nie odnosi

Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP

Na tapet została wzięta ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w której, zdaniem rzecznika, próbuje się nałożyć nowe obowiązki na przedsiębiorców. Regulacja rozszerza obszar uprawnień dla administracji w zakresie kwalifikacji rozmiaru czynu jako wykroczenie i decydowaniu o nałożeniu mandatu w wyższej kwocie, niż ma to miejsce obecnie.

Kary od skarbówki dla przedsiębiorców

Krytyczna opinia Rzecznika MŚP trafiła do Senatu. Nie chce on, aby nowe przepisy podwyższały wysokość górnej granicy kary grzywny do pięciokrotnej w miejsce obecnie istniejącej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

- Zmieniany przepis bardzo dotkliwie zwiększa wysokość grzywny, a to nie wszystko. Daje uprawnienia organom do wymierzania mandatów bez konieczności występowania do sądu. Finalnie oznacza to nałożenie kolejnych, dodatkowych obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP, których należy w tym momencie wspierać i ratować, a nie nakładać kolejne utrudnienia - powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

RadioZET.pl/PAP