Zamknij

Co zrobić, żeby dostać wyprawkę 300 zł dla dziecka?

Olga Papiernik
18.06.2018 14:39
dzieci z plecakami
fot. Tomasz Rytych/east news

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Wyprawka dla dziecka

Program 300+ to 1 z 5 nowych projektów, których wprowadzenie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na konwencji PiS w kwietniu 2018 roku.

Zobacz także

- Chcemy, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 18 roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej otrzymywało 300 zł jako wyprawkę przed każdym rokiem szkolnym - poinformował Morawiecki.

To będzie kolejny wielki, ważny element naszego programu społecznego - nie będzie tam żadnych warunków, to dla wszystkich rodziców. Rodzice zresztą wiedzą najlepiej, na co wydać pieniądze dla swoich dzieci - dodał. Premier poinformował, że projekt ten zostanie zrealizowany w przeciągu - paru najbliższych miesięcy.

Od września każdy uczeń powinien dostać 300 zł na wyprawkę szkolną. Program ma kosztować państwo ok 1,5 mld zł.

W kwietniu br. szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewniał, że - Każdy uczeń rozpoczynając rok dostanie 300 zł. Zapytany, od kiedy "wyprawka" będzie dostępna, minister odpowiedział - Od września 2018 roku.

Rodzice mieliby dostawać corocznie 300 zł na wyprawkę dla dziecka.

Dobry Start - 300 zł dla każdego dziecka

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Kto może liczyć na dodatkowe wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Kto nie dostanie świadczenia?

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentówuczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

Kiedy rodzic dostanie wyprawkę?

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę do 30 września. Jeżeli wniosek złożony zostanie w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 
Ustalenie kto będzie miał prawo do świadczenia dobry start będzie bardzo proste, oparte o prosty wniosek z niewielką ilością danych. 
W ramach postępowania w sprawie świadczenia dobry start nie będzie przeprowadzany test dochodowy, ponieważ otrzymanie wyprawki nie będzie uzależnione od wysokości dochodów. 
Nie będzie, także konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej (decyzja byłaby wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia i w sprawach świadczeń nienależnie pobranych). 
Osoby ubiegające się otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na podany we wniosku adres e-mail, zaś w przypadku braku adresu e-mail, zostaną poinformowane o możliwości osobistego odbiory informacji o przyznaniu świadczenia - nieodebranie takiej informacji nie będzie jednak wstrzymywało wypłaty świadczenia.

Unikniesz kolejki w urzędzie jeśli wyślesz wniosek elektronicznie

Bardzo ważnym ułatwieniem, które ograniczy ewentualne kolejki w urzędach, będzie uruchomienie możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną. Wnioski będzie można składać zarówno przy pomocy za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i bankowości elektronicznej (na wzór świadczenia 500+).

  • Na początku, jeśli nie posiadamy konta musimy zarejestrować się w module eWnioski.
1

Źródło: MRPiPS

  • Następnie zostaniemy przekierowani do modułu, w którym będzie się znajdował wniosek do uzupełnienia.

Całą instrukcję można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem : https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-empatiamrpipsgovpl/.

Gminy mają ostatnie słowo

Należy zauważyć, że sprawny przebieg procesu przyjmowania i rozpatrywania wniosków zależy w dużej mierze od sposobu organizacji tego procesu w gminach, które mają dużą swobodę we wprowadzaniu optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

MRPiPS/OP