Zamknij

Ile zarabia senator? Tłumaczymy krok po kroku [PORADNIK]

04.10.2019 14:28
Wybory 2019. Ile zarabia senator RP? Pensja. Dieta. Odprawa
fot. Piotr Molecki/East News (ilustracyjne)

Już 13 października Polacy wybiorą na nową kadencję 100 senatorów. Jakie wynagrodzenie otrzymują deputowani Izby Wyższej polskiego parlamentu? Tłumaczymy krok po kroku, ile zarabia senator.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Senat, jedna z dwóch izb polskiego parlamentu, jest obsadzany przez 100 deputowanych. Senatorowie wybierani są co 4 lata i poza obowiązkami wynikającymi z mandatu, mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie.  

Ile zarabia senator?

Jak podała Kancelaria Senatu RP, wysokość diet i uposażenia parlamentarzystów reguluje ustawa z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Zobacz także

Zgodnie z tymi przepisami senatorowi przysługuje comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 80 proc. pensji podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

W 2019 roku była to kwota 8016,64 zł brutto.

Uposażenie jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Kto nie otrzymuje pensji senackiej? Deputowani, którzy pozostając w stosunku pracy, nie korzystają z urlopu bezpłatnego, a także prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, oraz tym senatorom, którzy nie zawiesili prawa do emerytury lub renty.

Ponadto marszałek Senatu zarządza obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej o jedną trzydziestą za każdy dzień m.in. nieusprawiedliwionej nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu lub komisji.

Zobacz także

Dieta senatora

Dieta parlamentarna to środki finansowe na pokrycie wydatków poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, wypłacane w zryczałtowanej wysokości 25 proc. uposażenia miesięcznego.

Dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych (w granicach określonych w odrębnych przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich) i nie może być zajęta w drodze egzekucji.

Dieta parlamentarna w 2019 roku wynosiła 2505,20 zł.

Zobacz także

Dodatki funkcyjne

Poza podstawowym wynagrodzeniem i dietą senatorowie mogą otrzymać dodatkowe pieniądze z tytułu pełnionych w Senacie funkcji. 

Przewodniczący senackiej komisji otrzymuje dodatek w wysokości 20 proc. uposażenia, wiceprzewodniczący - 15 proc., a przewodniczący stałej podkomisji - 10 proc.

Ryczałt na prowadzenie biura senackiego

Z Kancelarii Senatu RP deputowani otrzymują również środki na prowadzenie biura senackiego - również jeśli jest prowadzone razem z innym posłem.

Od 1 stycznia 2019 roku ryczałt ten wynosi 14 200 zł.

Dodatkowo senatorowie jeden raz w kadencji otrzymują pieniądze na remont lokalu biura i na wyposażenie w meble i inne przedmioty. Senatorowie, którzy nie byli senatorami w poprzedniej kadencji, otrzymują 10 000 zł.

Senatorowie wybrani ponownie otrzymują 6,5 tys. zł.

Odprawa senatora

Senator, który nie będzie zasiadał w izbie w kolejnej kadencji, ma prawo do otrzymania odprawy w wysokości trzech pensji.

Jednak odprawa nie przysługuje, jeżeli senator został wybrany na następną kadencję.

Zobacz także

RadioZET.pl