Zamknij

Ile zarabia poseł na Sejm? Tłumaczymy krok po kroku [PORADNIK]

22.09.2019 09:24
Wybory 2019. Ile zarabia poseł na Sejm RP? Wynagrodzenie i dieta. Poradnik
fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz/CC BY 2.0

Już 13 października Polacy wybiorą 460 deputowanych do Sejmu. Posłowie mogą liczyć na tylko na uposażenie i dietę, ale również dodatki funkcyjne oraz preferencyjne pożyczki. Tłumaczymy krok po kroku ile zarabiają posłowie.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Ile zarabia poseł?

Zarobki posłów są regulowane przez ustawę z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zgodnie z nią wynagrodzenie jest wypłacane posłom z tytułu stosunku pracy.

Posłowi przysługuje uposażenie oraz dieta parlamentarna. 

Jak informuje Kancelaria Sejmu, wysokość uposażenia poselskiego odpowiada wysokości 80 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu. W 2019 roku wynagrodzenie poselskie wynosiło 8 016,70 zł brutto.

Zobacz także

Dieta poselska

Z kolei dieta parlamentarna w 2019 roku wynosiła 2 505,20 zł brutto. To środki finansowe przysługujące posłowi na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju.

Ponadto dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. Obecnie zwolniona z PIT jest kwota 2 280,00 zł.

Dodatki funkcyjne

Posłowie mogą również liczyć na dodatki funkcyjne. Przewodniczenie jednej z sejmowych komisji przynosi deputowanemu dodatkowe 20 proc. uposażenia, wiceprzewodniczącego - 15 proc., a przewodniczącego podkomisji stałej - 10 proc.

Kiedy posłom nie przysługuje uposażenie parlamentarne? 

Kiedy pozostając w stosunku pracy nie korzystają z urlopu bezpłatnego, posłom prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami oraz posłom, którzy nie zawiesili prawa do emerytury lub renty (za wyjątkiem posłów, którzy pobierają emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz posiadających emeryturę mundurową stanowiącą 75 proc. podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą).

Ponadto poselskiej pensji nie otrzymuje deputowani, którzy osiągają dochody z innej aktywności pozaparlamentarnej oprócz podlegającej prawu autorskiemu albo prawom pokrewnym.

Zobacz także

Ryczałt na prowadzenie biura poselskiego

Dodatkowo posłowie co miesiąc otrzymują zryczałtowaną kwotę na prowadzenie swoich biur. W 2019 roku była to kwota 14 200 zł. Poseł z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności może wystąpić do Marszałka Sejmu z wnioskiem o podwyższenie tej kwoty o nie więcej niż o 50 proc.

Poseł ma obowiązek utworzenia jednego biura (tzw. biura podstawowego). Poseł może utworzyć również filie biura. Utworzenie filii nie wpływa na zwiększenie kwoty ryczałtu.

Co ważne, ryczałt nie może być wykorzystywany na finansowanie działalności partii politycznych, organizacji społecznych, fundacji oraz działalność klubów i kół poselskich i parlamentarnych, a także na finansowanie działalności charytatywnej, sponsorskiej oraz na prowadzenie kampanii wyborczej.

Poseł nie musi się również martwić o koszty podróży po kraju. Mają oni prawo do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym, a także do darmowych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej.

Zobacz także

Pożyczki i zapomogi poselskie

Deputowani do polskiego Sejmu mają również prawo do skorzystania z preferencyjnych pożyczek. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest oprocentowana na 1 proc. na okres do 12 miesięcy oraz 2 proc. od pożyczki udzielonej na okres do 24 miesięcy.

Maksymalnie posłowie mogą od Kancelarii Sejmu pożyczyć 25 000 zł (z przeznaczeniem na remont lub modernizację domu lub mieszkania) oraz 30 000 zł (z przeznaczeniem na zakup domu lub mieszkania, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, wykup od zakładu pracy).

Z kolei w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, Kancelaria Sejmu może udzielić posłowi bezzwrotnej zapomogi wynosi 3 000 zł dla posłów, byłych posłów oraz członków ich rodzin.

Zobacz także

RadioZET.pl