Zamknij

Wojsko ogłosiło przetarg na autobusy. Do kiedy można zgłaszać swoje oferty?

Olga Papiernik
09.08.2018 12:43
wojsko polskie
fot. MAREK MALISZEWSKI/east news

Druga Regionalna Baza Logistyczna (2. RBLog ) ogłosiła przetarg na dostawę czterech autobusów pasażerskich dla wojska, z czego zamówienia na trzy sztuki są gwarantowane, a na jeden pojazd to zamówienie opcjonalne - poinformowała 2. RBLog w ogłoszeniu o przetargu.

Pod koniec lipca tego roku 2. RBLog unieważniła przetarg na 18 autobusów dla wojska, powodem był brak ofert. Przetarg dotyczył dostaw czterech autobusów w ilości gwarantowanej z opcją na 14 kolejnych.

Zobacz także

Zainteresowane firmy mają składać swoje oferty do 22 sierpnia tego roku. Szacunkowa wartość dostawy to 3,3 mln zł bez VAT. 2. RBLog wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 30 listopada tego roku.

W rozpisanym w ubiegłym roku przetargu na 28 autobusów dla armii wygrała spółka Autosan z ofertą wartości 18 mln zł. We wcześniejszym postępowaniu ofertę tej firmy odrzucono z powodu spóźnienia.

PAP/Łukasz Pawłowski/OP