Zamknij

Więzienie za oddanie dziecku domu bez pozwolenia? MRiT: wydaje się, że nie

01.10.2021 17:50
budowa domu
fot. Wojciech TRACZYK/East News

Nawet Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w którym powstały przepisy umożliwiające budowanie domu do 70 metrów kwadratowych na zgłoszenie, nie wie co dokładnie oznaczają zapisy w nowym prawie. Na pytania o doprecyzowanie określenia „zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych” otrzymaliśmy odpowiedź zaczynającą się od „wydaje się”.

Polski Ład ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Do wdrożenia rewolucji w systemie podatkowym został więc już tylko kwartał, a wciąż nie jest znane ostateczne brzmienie przepisów. Założenia i koncepcje się zmieniają niemal z dnia na dzień: po tym, jak ustawami zajął się Sejm, rząd wprowadził do nich autopoprawki wprowadzające znaczne zmiany w stosunku do zapisów, jakie zostały poddane ekspresowym konsultacjom społecznym. 

Ustawy zostały już przyjęte, poprawki do nich na pewno zgłosi jeszcze Senat, niewykluczone także że pojawią się kolejne autopoprawki wprowadzane przez rząd. To nie koniec niepewności legislacyjnej, jaką zafundowano Polakom. Jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących wprowadzenia możliwości budowania domu na zgłoszenie nie sposób uzyskać nawet bezpośrednio u autorów prawa, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Resort odpowiadając na pytania redakcji Biznes na RadioZET.pl użył sformułowania „wydaje się, że” i przyznał, że rozstrzyganie wątpliwości należeć będzie do sądów.

Dom bez pozwolenia. MRiT samo nie wie, jak je interpretować przepisy

W uchwalonej 17 września 2021 roku ustawie o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzającym możliwość budowy bez pozwolenia domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych Ministerstwo Rozwoju i technologii zaszyło przepisy, które mają zapobiegać nadużyciom w wykorzystywaniu przepisów.

W nowym prawie pojawił się między innymi zapis, że inwestor musi razem z dokumentami informującymi o chęci rozpoczęcia budowy złożyć oświadczenie, że obiekt powstanie „w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych”. Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna i nawet 8 lat więzienia. Przepis, który ma zapobiec stawianiu przez deweloperów całych osiedli domów bez pozwolenia, może być jednak problematyczny także dla osób fizycznych, który taki dom chce wybudować dla siebie lub najbliższej rodziny.

Czy wybudowanie domu bez pozwolenia i przekazanie go dzieciom, albo użyczenie im do zamieszkania, będzie oznaczać że kryterium „własnych celów mieszkaniowych” nie zostanie spełnione, a budującemu grozić będzie kara? Na pytanie redakcji Biznes na RadioZET.pl MRiT odpowiedział następująco:

Wydaje się, że w przypadku gdy inwestycja ta będzie służyła dzieciom inwestora, bądź gdy inwestor przeniesie w przyszłości własność nieruchomości na dzieci, to także wówczas spełniona zostanie przesłanka zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

MRiT

Jak widać, resort sam nie jest pewny, jak interpretować zapisy w ustawie. W dalszej części odpowiedzi MRiT stwierdziło, że rozstrzyganie tego co można uznać za zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a co nie, należeć będzie w każdym wątpliwym przypadku do sądu.

W sytuacji wystąpienia podejrzenia nadużycia w tym zakresie każdy przypadek będzie odpowiednio analizowany przez właściwy organ lub sąd.

MRiT

Poprosiliśmy także resort o doprecyzowanie udzielonej wcześniej odpowiedzi na pytanie, czy dom na zgłoszenie będzie można sprzedać. W świetle przepisów może to być zabronione, gdyż dom przestaje wtedy służyć własnym potrzebom mieszkaniowym. W lakonicznej odpowiedzi uzyskanej wcześniej MRiT poinformował, że kwestie dotyczące sprzedaży nieruchomości nie są regulowane przez zapisy ustawy.

Ustawa w brzmieniu uchwalonym przez Sejm nie przesądza, jak długo ma istnieć przesłanka „zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych”.

MRiT

Zapytaliśmy również, czy wybudowanie domu bez zezwolenia wiąże się z obowiązkiem zamieszkania i zameldowania w nieruchomości, pamiętając o konieczności wywiązania się z wymogu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Wiążącej odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Kwestie związane z faktycznym zamieszkiwaniem lub zameldowaniem w danym budynku pozostają poza zakresem regulacji ustawy - Prawo budowlane.

MRiT

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśliło w odpowiedziach udzielonych redakcji Biznes na RadioZET.pl, że ustawa wprowadzająca możliwość budowania domu na zgłoszenie „ma na celu realizację jednego z założeń programu Polski Ład tj. dom do 70 m bez formalności oraz dotyczy poprawy sytuacji mieszkalnej polskich rodzin”.

Brak możliwości samodzielnego zamieszkania to jeden z powodów, przez który młodzi ludzie nie zakładają rodzin i nie starają się o dzieci. Uproszczenie procedur budowalnych wraz z wprowadzeniem kredytów bez wkładu własnego ma pomóc w przeprowadzce „na swoje” i usunięciu tej przeszkody w zwiększeniu dzietności w Polsce.

RadioZET.pl