Zamknij

Wieloletni Plan Finansowy Państwa przyjęty. Czego dotyczy?

30.04.2021 21:39
Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024 przyjęty. Co przewiduje
fot. Jakub Kaminski/East News

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024 został przyjęty obiegowo przez Radę Ministrów. Sprawdzamy, czego dotyczy i dlaczego musiał powstać.

Rada Ministrów przyjęła 30 kwietnia 2021 roku ostateczny kształt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP). Obowiązek jego przygotowania wynika z ustawy o finansach publicznych.

Dokument uwzględniający kwestie budżetowe kraju od 2014 roku opracowywany jest w nowym układzie. W jego skład wchodzi określenie celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji, a także program konwergencji, który Polska musi przygotować zgodnie z rozporządzeniem Rady UE.

Co przewiduje Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024?

Wieloletni Plan Finansowy Państwa ma posłużyć do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Głównym jego elementem jest tzw. Aktualizacja Programu Konwergencji, czyli dokument, na podstawie którego Rada ECOFIN oceni polską politykę gospodarczą.

Walka z pandemią COVID-19 determinuje nie tylko to, jak nasza gospodarka wygląda obecnie, ale też jej rozwój w najbliższych latach. Prognozujemy, że w 2021 r. tempo wzrostu PKB osiągnie 3,8 proc., a w kolejnych latach przyśpieszy, by w 2024 r. obniżyć się do 3,5 proc.

Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, zapowiedział, że 30 kwietnia 2021 roku APK zostanie przesłana do Komisji Europejskiej.

Aktualizacja Programu Konwergencji

Przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich spoza strefy euro. W Polsce program stanowi część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa opracowanego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.

RadioZET.pl/PAP