Zamknij

Waloryzacja rent i emerytur 2021. Jakie zmiany?

16.04.2021 13:09
Waloryzacja rent i emerytur 2021. Jakie zmiany
fot. Marek BAZAK/East News

Waloryzacja rent i emerytur odbyła się według nowych zasad. Sprawdzamy, jakie zmiany wprowadził rząd.

Waloryzacja rent i emerytur to jedna z najważniejszych kwestii formalnych dla seniorów w 2021 roku. Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, znalazła się na celowniku rządu i została wprowadzona w pierwszym kwartale br.

Równocześnie do ZUS-u można złożyć wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Kto może się po nie zgłosić i ile pieniędzy dostanie?

Waloryzacja rent i emerytur 2021

Wysokość rent i emerytur uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania. Z tego powodu urzędnicy dokonali modyfikacji przepisów.

Na czym polega modyfikacja rent i emerytur w 2021 roku?

Podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio do:

  • 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej
  • 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł

Ważny jest także nowy przepis, wprowadzony na wypadek, gdyby rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych był wyższy od wskaźnika 104,16 proc., który zapewnia kwotę podwyżki waloryzacyjnej na poziomie 50 zł w odniesieniu do najniższych świadczeń.

W takim przypadku, waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

fragment rządowego komunikatu

Rząd poinformował, że zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostają podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł.

RadioZET.pl