Zamknij

Koronawirus. Spłaty kredytów zawieszone na 3 miesiące

16.03.2020 14:09
Koronawirus. Spłaty kredytów zawieszone na 3 miesiące. Jest decyzja ZBP
fot. WronaART/Shutterstock (ilustracyjne)

Jest decyzja Związku Banków Polskich w sprawie kredytobiorców. Nawet do trzech miesięcy można zawiesić spłatę zobowiązań. Kto będzie mógł skorzystać z tych ułatwień?

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Koronawirus, którym do tej pory zaraziło się 150 osób w Polsce (stan na popołudnie 16 marca), zmusił pracodawców do skierowania swoje kadry do pracy zdalnej lub na bezpłatne urlopy.

To stwarza zagrożenie utraty płynności finansowej pracowników i przedsiębiorców. Aby tego uniknąć, Związek Banków Polskich (ZBP) wydał specjalne zalecenie dla banków w Polsce.

Zobacz także

Zawieszenie spłaty kredytów na 3 miesiące

ZBP podał, że banki uznają za pożądane podjęcia przez nie pilnych, odpowiednich i adekwatnych działań, będących odpowiedzią na trudności w spłacie zobowiązań względem banków, które w związku z pandemią koronawirusa COVID–19 mogą wystąpić po stronie kredytobiorców.

Związek zapewnił, że podejmowane przez banki działania służą wprowadzeniu możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią.

W komunikacie wymieniono działania, które - w związku z tym - banki podejmą.

Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu

Związek Banków Polskich

Jak można zawiesić spłatę kredytów?

Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów.

Jak wynika z informacji ZBP, kredytobiorcy będą musieli uzasadnić konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID - 19.

Zobacz także

Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID - 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy

Związek Banków Polskich

Analogiczne działania wobec klientów mają podjąć banki, które posiadają firmę leasingową czy faktoringową.

Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych 

Związek Banków Polskich

Zadeklarowano, że składanie tych wniosków możliwe będzie w sposób odformalizowany, czyli bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy.

Zapewniona ma być możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, czyli za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem.

Zobacz także

Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta

Związek Banków Polskich

Gotowość do udzielenia kredytów dla przedsiębiorców

Jak informuje ZBP, banki "wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID - 19.".

Jednocześnie banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy - dodano.

Zobacz także

Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 złotych. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych

Związek Banków Polskich

Jak dodano, banki zadeklarowały przy tym, że propozycje opisane w komunikacie zostaną niezwłocznie wdrożone i stosowane.

"Banki apelują jednocześnie do organów państwowych o podjęcie pilnych działań łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa COVID - 19 w Polsce dla przedsiębiorców i zapewniające stabilność systemu finansowego" - podkreślił ZBP.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP