Zamknij

WOHO zamierza przejąć WDX

Olga Papiernik
19.12.2017 15:28
WOHO zamierza przejąć WDX
fot. Matosem on Unsplash

WOHO Holdings Limited złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad WDX oraz jej spółkami zależnymi: Heavy-Net i Wandalex-Feralco, podał Urząd. Kontrola nad Grupą WDX będzie sprawowana wspólnie z Dariuszem Bąkowskim.

Wniosek wpłynął 14 grudnia, sprawa jest w toku.

"WOHO jest spółką holdingową prowadzącą działalność w zakresie nabywania akcji/udziałów w innych spółkach. WOHO należy do grupy kapitałowej Abris - grupy funduszy private equity inwestujących w spółki w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (Grupa Abris). Spółki należące do Grupy Abris prowadzą działalność m.in. w branży odzieżowej, handlu detalicznego, spedycji, rolniczej, motoryzacyjnej, poligraficznej i finansowej" - czytamy w komunikacie.

Na początku grudnia spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521 akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 21,54% ogólnej liczby głosów na walnym WDX. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 8 stycznia, a termin zakończenia przyjmowania zapisów został wyznaczony na 6 lutego 2018 r.

Wcześniej WOHO Holdings Limited, zawarła z akcjonariuszami WDX umowy, w ramach których przewidziano ogłoszenie wezwania na akcje WDX w cenie 14,88 zł za jedną akcję. Zgodnie z umową inwestycyjną celem stron jest, aby po zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski (obecny znaczący akcjonariusz spółki WDX).

W przypadku powodzenia wezwania strony umowy chcą wycofać WDX z GPW.

WDX S.A. to dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie innowacyjne przenośniki i regały magazynowe. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

ISBnews/OP