Zamknij

W nowym roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia w firmach

Olga Papiernik
12.12.2017 12:14
W nowym roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia w firmach
fot. Tim Gouw on Unsplash

Spośród ponad 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 14% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w I kw. 2018 r. (wobec 1% w IV kw. br.), 7% zamierza redukować etaty (wobec odpowiednio 5%), a 77% (wobec 78%) nie planuje zmian personalnych, podano w raporcie "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia", przedstawionym przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup.

Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową plasuje się na poziomie +7%. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +11%, co daje najwyższy wynik w ciągu ostatnich siedmiu lat, podkreślają autorzy raportu.

"W okresie styczeń-marzec wzrost zatrudnienia przewidywany jest we wszystkich czterech kategoriach wielkości przedsiębiorstw. Największy wzrost zatrudnienia deklarują duże przedsiębiorstwa, przy prognozie netto zatrudnienia wynoszącej +21%. Prognoza wynosząca +11% oraz +9% deklarowana jest przez pracodawców odpowiednio małych i średnich przedsiębiorstw, podczas gdy wskaźnik dla mikroprzedsiębiorstw jest na poziomie +3%" - czytamy w raporcie.

W zróżnicowaniu regionalnym największego wzrostu wskaźnika spodziewają się pracodawcy w regionie południowym, którzy deklarują prognozę netto zatrudnienia na poziomie +17%, a najmniejszy optymizm cechuje pracodawców na północy i wschodzie kraju, gdzie prognoza zatrudnienia jest na poziomie odpowiednio +8% oraz +7%, wykazał raport. W regionie północno-zachodnim i południowo-zachodnim odnotowany jest umiarkowany optymizm pracodawców na poziomie +10%, podczas gdy prognoza zatrudnienia w Polsce centralnej wynosi +9%, podano również.

W przypadku zatrudnienia w poszczególnych sektorach prognoza najwyższego wzrostu zatrudnienia dotyczy handlu detalicznego i hurtowego z prognozą netto zatrudnienia wynoszącą +22%.

Zatrudnienie w poszczególnych sektorach

"Prognoza dla sektora produkcji przemysłowej wynosi +19%, co wskazuje na optymistyczny trend, natomiast pracodawcy w sektorach restauracje/hotele oraz kopalnie/przemysł wydobywczy deklarują znaczny wzrost zatrudnienia ze wskaźnikami wynoszącymi odpowiednio +14% oraz +11%. Pracodawcy sektora budownictwo spodziewają się dosyć dobrych warunków zatrudnienia na podstawie prognozy na poziomie +10%, a prognoza dla instytucji sektora publicznego wynosi +9%. Niemniej jednak w sektorze finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi może zostać odnotowany lekki spadek zatrudnienia; na podstawie deklaracji pracodawców prognoza wynosi -2%" - czytamy w raporcie.

Ponadto pracodawcy w sześciu z dziesięciu badanych sektorów wskazują na wzrost zatrudnienia w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. Najwyższą poprawę o 15 i 14 pkt proc. odnotowano odpowiednio w sektorach kopalnie/przemysł wydobywczy oraz handel detaliczny i hurtowy, w energetyce/gazownictwie/wodociągach odnotowano poprawę o 9 pkt proc., w sektorze instytucje sektora publicznego wynik jest wyższy o 6 pkt proc.

"Natomiast prognoza dla trzech sektorów ulega znacznemu pogorszeniu, co szczególnie widoczne jest w budownictwie, gdzie wskaźnik spadł o 13 pkt proc. Pracodawcy w sektorze rolnictwo/ leśnictwo/rybołówstwo deklarują spadek o 6 pkt proc., a prognoza dla transportu/logistyki/komunikacji pogorszyła się o 5 pkt proc" - czytamy również.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Raport dla I kwartału 2018 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 18 a 31 października 2017 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

ISBnews/OP