Zamknij

W lutym bezrobocie w Polsce spadło

Olga Papiernik
04.04.2018 11:22
pracujący
fot. Annie Spratt on Unsplash

-  Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,4% w lutym br. wobec 4,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W lutym 2017 r. wynosiła 5,2%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 754 tys. w lutym wobec 767 tys. miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w lutym

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w lutym 2018 r. wobec 8,6% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,5%.

Konsensus rynkowy wynosił 8,5%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,1% w lutym - wobec 7,2% w poprzednim miesiącu i wobec 8% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lutego br. 6,8%.

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,4% r/r w marcu

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,4% r/r w marcu br. wobec 1,1% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg szacunkowych danych.

Konsensus rynkowy wynosił 1,4% r/r.

Pełne dane o inflacji HICP za marzec zostaną opublikowane 18 kwietnia br.

ISBnews/OP