Zamknij

W Polsce sprzedaje się coraz więcej odzieży i obuwia

Olga Papiernik
20.02.2018 12:07
manekiny
fot. SZYMON STARNAWSKI /East News

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 8,2% r/r w styczniu 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 20,5%.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Prognozy dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 6% do 10,2% wzrostu, przy średniej na poziomie 7,57% wzrostu.

"Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła w styczniu 7,7% w skali roku. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w cenach stałych było wyższe niż przed miesiącem, kiedy odnotowano wzrost o 5,2%, lecz niższe niż w styczniu 2017 (wzrost o 9,5%). W porównaniu z grudniem ub.r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 20,5%" - czytamy w komunikacie.

dynamika

Źródło: GUS

W I największy wzrost r/r sprzedaży det. w 'tekstylia, odzież, obuwie'

Największy wzrost sprzedaży detalicznej (w ujęciu r/r w cenach bieżących) w styczniu 2018 r. odnotowano w dziale "tekstylia, odzież, obuwie" - o 16,3% r/r oraz "pozostałe" - o 12,9% r/r, wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Ogółem, sprzedaż detaliczna w styczniu br. (w cenach bieżących) wzrosła o 8,2% r/r (wobec oczekiwanych 7,6% wzrostu).

sprzedaz detaliczna ceny biezace

Źródło: GUS

Produkcja przeds. przemysłowych: +8,6% r/r w I, konsensus: +8,8%

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w styczniu br. o 8,6% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4,1%.

produkcja sprzedana przemyslu

Źródło: GUS

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 4,3% do 11,8% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 8,78% wzrostu r/r w styczniu br.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8% niższym w porównaniu z grudniem ub.r. " - czytamy w komunikacie.

Produkcja firm budowlanych wzrosła o 34,7% r/r w I, konsensus: +20,1%

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w styczniu br. o 34,7% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 57,8%.

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 20,1% (prognozy od 15,5% do 30% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 12,7% r/r w grudniu ub.r.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 30,7% niż w styczniu ub. roku i o 8,8% wyższym w porównaniu z grudniem ub.r." - czytamy w komunikacie.

Ceny producentów wzrosły o 0,2% r/r w I; konsensus: +0,2%

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w styczniu 2018 r. o 0,2% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 0,3% r/r w grudniu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,1% w styczniu.

Analitycy spodziewali się, że w przypadku cen producentów w styczniu 2018 r. odnotowaliśmy od 0,3% r/r spadku do 1,2% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 0,19% r/r (wobec wzrostu o 0,3% r/r w grudniu br.).

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 r. wzrosły o 1,5% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,1% w ujęciu miesięcznym.

Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu w 30 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w styczniu 2018 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 8,6% wyższa niż przed rokiem i o 4,1% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

"W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 22,9%, wyrobów z metali - o 18%, maszyn i urządzeń - o 16,9%, metali - o 16,5%, papieru i wyrobów z papieru - o 15,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 14,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 14,3%, urządzeń elektrycznych - o 12,6%, mebli - o 12,2%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 20,5% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 2,3%" - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. wyższa o 34,7% niż przed rokiem i o 57,8% niższa w porównaniu grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 30,7% w porównaniu ze styczniem ub. roku i o 8,8% wyższym w stosunku do grudnia ub. roku.

wskaźnik cen prod mon bud

Źródło: GUS

"W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 38%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 36,9%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 27,6%" - czytamy dalej.

ISBnews/OP