Zamknij

Senat zagłosował za obniżeniem stawek VAT do 22 i 7 procent

01.10.2020 11:29
podatek VAT i polskie pieniądze
fot. Shutterstock

Stawki VAT mają wrócić do poziomu 22 i 7 procent. Takim wynikiem zakończyło się głosowanie w Senacie, w którym odrzucono zapis o wydłużeniu terminu obowiązywania podwyższonych stawek VAT w wysokości 23 i 8 procent na następne lata.

VAT w wysokości 22 i 7 procent został podwyższony tymczasowo na lata 2010-2013. Prowizorka mająca ratować budżet uszczuplony kryzysem okazała się być trwalsza, niż ktokolwiek mógł się spodziewać: rząd zadecydował o przedłużeniu funkcjonowania stawek 23 i 8 procent na rok 2021 i kolejne.

Senat przegłosował jednak usunięcie odpowiedniego zapisu z nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Izba wyższa polskiego parlamentu argumentowała, że przedłużenie czas funkcjonowania wyższych stawek byłoby niezgodne z obowiązującym prawem.

Stawki VAT wrócą do poziomu 22 i 7 procent? Senat nie poparł przedłużenia podwyżki

Rząd umieścił zapis o przedłużeniu terminu obowiązywania stawek VAT w wysokości 23 i 8 procent w zbiorze ustaw mających przeciwdziałać społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Senat przegłosował usunięcie tego zapisu. Za opowiedziało się 54 senatorów, 40 było przeciwko, a 1 wstrzymał się od głosu. Żeby utrzymać wyższe stawki VAT Sejm będzie musiał poprawkę Senatu odrzucić.

Zobacz także

Senatorowie wskazali, że przedłużenie podwyżek stawek VAT byłoby niezgodne z prawem. Powrót do podatku od wartości dodanej w wysokości 22 i 7 procent miał bowiem nastąpić w roku następującym po roku, w którym stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie będzie większa niż 43 procent oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż 6 procent.

W senackiej Komisji Budżetu i Finansów senatorowie argumentowali, że wszystkie te warunki zostały spełnione w roku 2019, zgodnie z prawem stawki VAT powinny więc wrócić do poziomu sprzed 2011 roku.

Zobacz także

Wiceminister finansów Sebastian Skuza odpowiadając na te argumenty jasno wskazał stanowisko rządu: powrotu do niższych stawek nie będzie. Powodem jest znaczny wzrost deficytu i długu publicznego, powstały wskutek pomocy udzielanej przedsiębiorstwom i obywatelom dotkniętym walką z COVID-19 oraz utrata dochodów podatkowych wynikająca z recesji.

Zagłosuj

VAT powinien:

Liczba głosów:

W Ocenie Skutków Regulacji poinformowano, że utrzymanie stawek VAT na podwyższonym poziomie ma zapewnić w 2021 roku wpływy budżetowe wyższe o 9,9 mld zł.

RadioZET.pl/Money.pl