Zamknij

VAT podwyższony na 3 lata zostaje na 11. rok

18.09.2020 09:50
VAT
fot. Shutterstock

VAT nie wróci w 2021 roku do niższych stawek. Sejm uchwalił ustawę przedłużająca podwyższenie stawek podatku VAT do 23 i 8 procent na kolejny rok. 

VAT miał wrócić do stawek 22 i 7 procent poczynając od 1 stycznia 2021 roku. Oznaczałoby to, że podatek podwyższony oryginalnie na 3 lata obowiązywałby w Polce przez 10 lat. Ustawa o zwiększeniu stawek zakładała początkowo, że VAT będzie wyższy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013.

Kolejne rządy sukcesywnie przedłużały jednak fiskalną prowizorkę, która miała pomóc budżetowi zapewniając dodatkowe przychody. Po głosowaniu podczas 17. posiedzenia Sejmu wyższy VAT będzie obowiązywać w Polsce przez co najmniej 11 lat.

Wyższy VAT zostaje na 2021 rok. Szansa na obniżenie w 2022

Za pozostawieniem wyższych stawek VAT głosowali nie tylko posłowie Zjednoczonej Prawicy. Ustawa, która przedłużyła przyjęte w 2010 roku tymczasowe rozwiązanie oraz zapewniła dofinansowanie inwestycji kolejowych i lotnisk została przyjęta 261 głosami za. Przeciw było 137 posłów, wstrzymało się 55.

Zagłosuj

Czy stawki VAT powinny wrócić do pierwotnych wartości?

Liczba głosów:

Powrót do stawek VAT 22 i 7 procent możliwy będzie po roku, w którym zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  • stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa i relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto będzie nie większa niż 43 procent
  • suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego będzie nie mniejsza niż -6 procent

Zobacz także

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował wcześniej, że rząd nie zamierza podnieść w 2021 roku kwoty wolnej od podatku. Uzasadnił o stwierdzeniem, że koszta przystosowania się do nowych wartości byłyby wyższe, niż oszczędności dla podatników.

RadioZET.pl/Business Insider Polska