Zamknij

Więcej na ochronę klimatu i młodzież. Jest porozumienie w sprawie budżetu UE

19.11.2019 06:51
Unia Europejska. Jest nowy budżet na 2020 roku. Ile? Dla kogo?
fot. Carlos Amarillo/Shutterstock (ilustracyjne)

Więcej środków na działania na rzecz klimatu, badania naukowe, na małe i średnie firmy oraz na młodzież — tak wygląda najnowsze porozumienie w sprawie unijnego budżetu na 2020 roku. Parlament Europejski i kraje członkowskie reprezentowane w Radzie UE porozumiały się w tej sprawie późnym wieczorem w poniedziałek. 

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Wstępne porozumienie zakłada, że budżet na przyszły rok będzie miał 168,7 mld euro w zobowiązaniach (środki, które Unia zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów) i 153,6 mld euro w płatnościach (fundusze, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku).

Więcej na ochronę klimatu i system nawigacji

Zgodnie z porozumieniem 21 proc. budżetu zostanie przeznaczone na działania związane ze zmianami klimatu.

Zobacz także

Program LIFE na rzecz środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu otrzyma 589,6 mln euro — to więcej o 5,6 proc. w porównaniu do roku bieżącego.

„Horyzont 2020”, który, jak podkreśla Komisja Europejska, w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych, otrzyma do dyspozycji 13,46 mld euro (więcej o 8,8 proc. w porównaniu do tego roku).

Część energetyczna instrumentu „Łącząc Europę”, w ramach którego realizowane są inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację istniejącej infrastruktury przesyłu energii i rozwój nowej infrastruktury, otrzyma 1,28 mld euro. To aż o 35 proc. więcej niż w tym roku.

Sfera dotycząca rozwiązań transportowych w instrumencie finansowym „Łącząc Europę” będzie korzystać ze środków w wysokości 2,58 mld euro.

Blisko połowa funduszy – 83,93 mld euro w zobowiązaniach (plus 4,1 proc. w porównaniu do 2019 roku) pomoże zwiększyć konkurencyjność unijnej gospodarki.

Z tej kwoty 58,65 mld euro (więcej 2,5 proc. w porównaniu do tego roku) zostanie przeznaczone na wyrównywanie różnic gospodarczych między państwami członkowskimi i w nich samych, a także na stymulowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i wspieranie konwergencji za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI).

Europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo otrzyma wsparcie w wysokości 1,2 mld euro. W tym przypadku to więcej niż jedna trzecia – 74,7 proc. – w porównaniu do środków na ten cel w bieżącym roku.

Zobacz także

Zjednoczone Królestwo będzie płacić Unii po brexicie?

Młodzi ludzie skorzystają z szeregu programów: 2,89 mld euro trafi na edukację w ramach Erasmus plus (plus 3,6 proc. w porównaniu do 2019 roku). Europejski Korpus Solidarności, który tworzy możliwości wolontariatu lub pracy przy projektach w kraju lub za granicą, otrzyma 166,1 mln euro (więcej o 15,9 proc. w porównaniu do 2019 roku).

Do europejskich rolników trafi 58,12 mld euro. Zarządzanie bezpieczeństwem i migracją będzie nadal cieszyć się unijnym wsparciem finansowym.

Przykładowo, 2,36 mld euro zostanie przeznaczone na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz agencje działające w tej dziedzinie (Europol, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), EASO, eu-LISA).

– Udało nam się dodać do projektu budżetu Komisji 850 milionów euro na priorytety Parlamentu Europejskiego: walka ze zmianami klimatu (ponad 500 milionów euro – przyp. red.), innowacje, badania i rozwój oraz młodzież. W szczególności program badawczy „Horyzont 2020” został dofinansowany o dodatkowe 402 milionów euro, a instrument „Łącząc Europę” o 133 miliony euro – powiedziała eurodeputowana Monika Hohlmeier (Europejska Partia Ludowa, EPL), sprawozdawczyni projektu w PE.

Po formalnym przyjęciu kompromisu przez Radę UE zostanie on przedłożony do zatwierdzenia komisji budżetowej PE, a następnie poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w Parlamencie Europejskim (podczas sesji listopadowej w Strasburgu). Procedurę zakończy podpisanie budżetu przez przewodniczącego PE.

Porozumienie opiera się na założeniu, że Zjednoczone Królestwo – po wystąpieniu z Unii Europejskiej najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku – będzie nadal uczestniczyć w realizacji budżetu do końca 2020 roku, tak jak gdyby było nadal państwem członkowskim.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP