Zamknij

Unia Europejska podwyższy VAT na mięso?

28.09.2021 15:15
chłodnia z wyrobami mięsnymi w sklepie
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Żywność o dużym śladzie węglowym, takim jak mięso, może zostać objęta najwyższą stawką VAT, w Polsce wynoszącą 23 procent. Z taką propozycją wyszli europosłowie z komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.

VAT na żywność wyliczany jest według różnych stawek, wynoszących w Polsce – w zależności od produktu – 5, 8 lub 23 procent. Na produkty podstawowe, takie jak pieczywo, owoce, warzywa czy mięso, nakładany jest podatek od wartości dodanej w wysokości 5 procent.

W przyszłości może się to jednak diametralnie zmienić. W ramach europejskiego Zielonego Ładu dla rolnictwa, mającego skrócić łańcuch dostaw żywności i zmniejszyć związaną z nim emisję dwutlenku węgla, rozważane jest zróżnicowanie stawek VAT w zależności od kosztów środowiskowych produkcji, w szczególności emisji gazów cieplarnianych. Mięso i bazujące na nim produkty mają bardzo duży ślad węglowy.

VAT na mięso wzrośnie do 23 procent? Nowa propozycja w UE

Porozumienie paryskie przewiduje, że cały świat ograniczy emisję gazów cieplarnianych o 50 procent do 2030 roku, by w 2050 zakończyć ją całkowicie. Osiągnięcie tego celu oznacza konieczność przeprowadzenia rewolucji w praktycznie każdej dziedzinie naszego życia. Także w produkcji żywności.

Rolnictwo odpowiada za około 30 procent wszystkich emisji dwutlenku węgla. Tak samo jak konieczna jest transformacja energetyczna i odejście od paliw kopalnych jako źródła energii, tak samo i w produkcji żywności trzeba będzie dokonać daleko idących zmian.

Początkiem może być zachęcanie konsumentów do sięgania po żywność, której produkcja ma jak najniższy ślad węglowy, i unikania pokarmów, które pochłaniają dużo zasobów. Stąd pomysł na zróżnicowanie podatku VAT na żywność w zależności od szkodliwości procesu jej wytwarzania.

Zgodnie z propozycją europosłów z komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, na owoce, warzywa i inne produkty żywnościowe uznane za zdrowe i niskoemisyjne obowiązywać miałaby zerowa stawka VAT. W przypadku mięsa i bazujących na nim produktów podatek od wartości dodanej miałby zostać podwyższony do 23 procent.

Nowe stawki miałyby wejść w życie wraz z europejskim Zielonym Ładem dla rolnictwa, mającym wpłynąć nie tylko na sposób produkcji żywności, lecz także na przyzwyczajenia konsumentów. Wdrożenie nowe strategii ma „zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom zdrową i przystępną cenowo żywność”.

RadioZET.pl/Dziennik Gazeta Prawna