Zamknij

Ukraińcy zdobyli sympatię Polaków. Spotykamy ich głównie w sklepach i na budowie [RAPORT]

Piotr Drabik
11.03.2019 16:11
Ukraińcy w Polsce 2019. Co Polacy o nich sądzą? Wyniki badania
fot. Zerbor/Shutterstock (ilustracyjne)

Większość Polaków ma kontakt z pracownikami z Ukrainy i nie zgadza się na ich dyskryminację - wynika z sondażu na temat stosunku Polaków do Ukraińców. Najwięcej niechęci do migrantów ze Wschodu mają osoby do 34. roku życia.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Zagłosuj

Czy popierasz migrację Ukraińców do Polski?

Liczba głosów:

Ukraińcy coraz częściej podejmują stałą prace w Polsce. Według najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki odprowadza ponad 425 tys. Ukraińców. Dla porównania - dekadę wcześniej ta sama liczba wynosiła ponad 16 tys.

Szacunkowo w Polsce może pracować i mieszkać nawet 2 miliony naszych sąsiadów.

Zobacz także

Co Polacy sądzą o Ukraińcach?

O stosunek do Ukraińców pracujących i mieszkających w Polsce zapytano w sondażu Intelligence Team w Havas Media Group.

Większość ankietowanych, bo aż ponad 80 proc., zadeklarowała, że przynajmniej od czasu do czasu ma kontakt z pracującymi w Polsce Ukraińcami. Spotyka ich głównie pracujących w sklepach oraz na placach budowy. Niemal jedna piąta badanych wskazała, że Ukraińcy to także ich sąsiedzi.

Stosunek Polaków do Ukraińców
fot. Havas Media Group

Sympatię dla pracujących w Polsce Ukraińców zadeklarował co drugi z badanych (52 proc.). Szczególnie pozytywnie nastawieni do sąsiadów zza wschodniej granicy zdają się być osoby po 55. roku życia (62,5 proc. badanych) i mieszkańcy miast (63,3 proc.). Niechętnym Ukraińcom jest tylko 12 proc. Polaków. Co ciekawe – są to w większości osoby młode do 34 roku życia.

Niemal 81 proc. badanych nie miałaby problemu pracowaniem z Ukraińcami w tej samej firmie. 

Zobacz także

Stosunek Polaków do Ukraińców
fot. Havas Media Group

Największy problem Polacy mieliby z relacją przełożony – podwładny. W tym przypadku tylko 53,1 proc. Polaków zgodziłoby się, aby osoba pochodząca z Ukrainy była ich przełożonym.

Należy jednak podkreślić, że na tego typu relację zgodziłaby się ponad połowa przebadanych osób i biorąc pod uwagę ten wskaźnik, większość Polaków wykazuje dużą tolerancję i niski dystans społeczny w stosunku do Ukraińców pracujących w Polsce.

Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że to kobiety są na ogół bardziej tolerancyjne i wykazują mniejszy dystans społeczny w stosunku do Ukraińców niż mężczyźni.

Jedynie w aspekcie związków małżeńskich lub partnerskich mężczyźni zdają się być bardziej otwarci niż kobiety. 67,4 proc. badanych mężczyzn nie miałaby nic przeciwko, żeby osoba pochodząca z Ukrainy była ich partnerem lub partnerką, z kolei wśród kobiet odsetek ten wynosi 49 proc.

Zobacz także

Stosunek Polaków do Ukraińców
fot.

Havas Media Group

Kto darzy sympatią Ukraińców?

Najmniej tolerancyjne i zarazem wykazujące największy dystans społeczny wobec Ukraińców są osoby młode, przede wszystkim w wieku 18 – 24 lata. Największą tolerancję wobec osób tej narodowości wykazują trochę starsze pokolenia, szczególnie osoby po 55 roku życia. 

Dla większości Polaków obecni na polskim rynku pracy Ukraińcy nie stanowią większego problemu. Blisko 60 proc. przebadanych Polaków uważa wręcz, że nasze nastawienie do Ukraińców pracujących w Polsce powinno być bardziej pozytywne.

Stosunek Polaków do Ukraińców
fot. Havas Media Group

Zobacz także

Co ważne, ponad 65 proc. osób uczestniczących w badaniu wskazało, że nie podoba im się wrogi stosunek niektórych Polaków wobec pracowników z Ukrainy.

Przebadani Polacy w większości zgadzali się ze stwierdzeniem, że Ukraińcy pracujący w Polsce powinni być traktowani na równi z polskimi pracownikami. Również w kwestii wynagrodzeń Polacy oczekują równości (ponad 57 proc. przebadanych zgadza się, że obywatele Ukrainy pracujący w Polsce powinni zarabiać tyle samo, co Polacy wykonujący tę samą pracę).

Polacy zauważają też negatywne zachowania niektórych polskich pracodawców – niemal 60 proc. badanych Polaków zgodziło się ze stwierdzeniem, że pracownicy z Ukrainy są często wykorzystywani przez polskich pracodawców (co może być m.in. echem głośnych publikacji prasowych opisujących przykłady wykorzystywania Ukraińców przez pracodawców i pośredników pracy).

Badanie zostało przeprowadzone w lutym na ogólnopolskim internetowym panelu badawczym Ariadna na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (po 18 roku życia). Metodologia: CAWI. Wielkość próby: n=1060.

Zobacz także

RadioZET.pl/PTD