Zamknij

Uczelnie nie chcą obniżyć opłat za studia. Studenci protestują

25.09.2020 13:03
studenci na zajęciach
fot. Shutterstock

Opłaty za studia niestacjonarne nie zostaną obniżone mimo prowadzenia zajęć zdalnie. Studenci są zdania, że obniży to jakość kształcenia, uczelnie przekonują, że wymogi i standardy nauczania zostaną utrzymane.

Opłaty za studia niestacjonarne mają pokryć koszta uczelni, ponoszone między innymi na utrzymanie bądź wynajem nieruchomości, a także na wynagrodzenia dla kadry akademickiej. Studenci płacący czesne mogli więc liczyć na bezpośrednie przekazywanie wiedzy, możliwość łatwego kontaktu z prowadzącym i wynikający z tego wysoki poziom kształcenia.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), w roku akademickim 2020/2021 uczelnie powinny realizować mieszany model kształcenia, w którym część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest na odległość. Studenci uważają, że obniży to poziom i powinno wiązać się z obniżeniem opłat za studia.

Uczelnie nie obniżą opłat za studia niestacjonarne. Mimo zaleceń kształcenia na odległość

MNiSW po opublikowaniu rekomendacji w sprawie prowadzenia mieszanego modelu kształcenia podkreśliło, że decyzja o wprowadzeniu zajęć zdalnych leży w gestii uczelni, które w sprawach dotyczących organizacyjnych są w pełni autonomiczne.

W związku z pandemią COVID-19 wiele z nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz studentom zamierza przejść na model zdalnego kształcenia. Część słuchaczy studiów niestacjonarnych widzi w tym ryzyko obniżenia poziomu kształcenia i domaga się odpowiedniego zredukowania opłat.

Zobacz także

Takie stanowisko przyjęła między innymi część studentów prawa z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Póki co samorząd studencki wydziału prawa wystąpił z prośbą do władz dziekańskich o obniżenie czesnego o 25 procent i czekamy teraz na ich stanowisko. Na chwilę obecną nie składamy pozwu.

przedstawiciel studentów prawa UW

Studenci dodali, że ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wymaga podjęcia wielu działań przed wytoczeniem powództwa na rzecz grupy. Wystosowanie prośby o obniżenie czesnego jest jednym z nich.

Słuchacze mają nadzieję, że uczelnia zgodzi się na obniżenie opłat i w związku z tym nie będą musieli kierować sprawy do sądu. Na wszelki wypadek prowadzą jednak konsultacje i ustalają plan działania.

Zobacz także

Uniwersytet Warszawski wyjaśnił, że decyzje dotyczące wysokości opłat za studia podejmowane są na wydziałach i w jednostkach dydaktycznych znający koszty prowadzenia kształcenia na danym kierunku. Uczelnia zachęca do indywidualnego ubiegania się o przesunięcie płatności czy zmniejszenie opłat za studia, a wydziały mają możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za opóźnienia w płatnościach, powodowane pogorszeniem się sytuacji materialnej z powodu pandemii COVID-19.

Zagłosuj

Czy uczelnie powinny zmniejszyć opłaty wprowadzając zajęcia zdalne?

Liczba głosów:

Uczelnie wskazują jednocześnie, że inwestują w niezbędne oprogramowanie, mające zapewnić odpowiedni poziom kształcenia także w przypadku zajęć zdalnych.

RadioZET.pl/Bankier.pl