Zamknij

USA: stopy procentowe bez zmian, Fed oczekuje wzrostu inflacji w '18

Rafał Mandes
01.02.2018 00:40
USA:  stopy procentowe bez zmian, Fed oczekuje wzrostu inflacji w '18
fot. Rick Tap/Unsplash

Amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała główną stopę procentową w przedziale 1,25-1,50 proc. - podano w komunikacie. Fed oczekuje dalszych stopniowych podwyżek stóp procentowych i wzrostu inflacji w 2018 r.

Fed oczekuje, iż "warunki w gospodarce będą rozwijały się w kierunku, który uzasadnia kolejne stopniowe podwyżki stóp procentowych”. Sformułowanie "kolejne" zostało dodane w stosunku do poprzedniego komunikatu.

"FOMC spodziewa się, że wraz z kolejnymi stopniowymi zmianami w polityce monetarnej aktywność w gospodarce będzie rozwijać się w umiarkowanym tempie, a sytuacja na rynku pracy pozostanie mocna" - napisano w komunikacie.

Ścieżka stóp procentowych, według Fed, zależeć będzie od perspektyw dla gospodarki w zależności od napływających danych makro.

Podobnie jak w trakcie ostatnich posiedzeń Fed ocenił, że "krótkoterminowe ryzyka dla perspektyw gospodarczych wydają się zasadniczo zbilansowane, jednak FOMC uważnie monitoruje rozwój sytuacji inflacyjnej" - napisano w komunikacie.

Fed podtrzymał ocenę, że wzrost gospodarczy w USA pozostaje solidny.

"Informacje otrzymane przez FOMC od grudniowego posiedzenia sugerują, że rynek pracy dalej się umacniał, a aktywność w gospodarce rosła w solidnym tempie" - napisano w komunikacie.

"Przyrost miejsc pracy, wydatki gospodarstw domowych oraz inwestycje w środki trwałe były solidne, a stopa bezrobocia utrzymała się na niskim poziomie" - dodano.

Według grudniowych projekcji, Fed oczekuje trzech podwyżek stóp procentowych w 2018 r. i 2019 r. Na bieżący rok rynek wycenia niepełne trzy podwyżki, w tym najbliższą, z ponad 90-proc. prawdopodobieństwem, na marzec.

PKB USA w czwartym kw. 2017 r. wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk vs. 3,2 proc. w poprzednim kwartale - podano w ostatni piątek w pierwszym wyliczeniu. Jeżeli dane nie zostaną zrewidowane, gospodarka USA rozwijała się w całym 2017 r. w tempie 2,3 proc. (1,5 proc. w 2016 r.).

Deflator PCE, preferowana przez Fed miara inflacji, w grudniu 2017 r. wyniósł 1,7 proc. rdr, wobec 1,8 proc. w listopadzie. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,5 proc. rdr, wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej. W ostatnich 5 latach deflator PCE przekroczył 2-proc. cel inflacyjny Fed jedynie dwukrotnie.

"W ujęciu rocznym, zarówno ogólny wskaźnik inflacji, jak i inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii nadal pozostają poniżej poziomu 2 proc. (czyli celu inflacyjnego Fed - PAP)" - napisano w komunikacie.

FOMC spodziewa się, że inflacja w 2018 r. wzrośnie i w średnim okresie ustabilizuje się wokół 2-proc. celu. Poprzednio Fed oceniał, że "inflacja pozostanie nieco poniżej 2 proc. w krótkim terminie".

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w grudniu wzrosła o 148 tys. To ponad dwukrotnie więcej niż potrzebne jest do wchłonięcia nowych pracowników na rynku (75-100 tys.). Dane za styczeń zostaną podane w najbliższy piątek - konsensus zakłada wzrost liczby etatów poza rolnictwem o 180 tys. Średnia miesięczna payrolss w 2017 r. wyniosła 171 tys. wobec 187 tys. w 2016 r.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła w grudniu 4,1 proc. To najniższy odczyt od 17 lat. W całym 2017 r. stopa bezrobocia spadła w sumie o 0,7 pkt. proc.

Ciasny rynek pracy USA do tej pory nie był w stanie wygenerować presji płacowej, która przyczyniłaby się do wzrostu inflacji.

Styczniowe spotkanie bankierów z Fed było ostatnim, któremu przewodniczyła obecna prezes Janet Yellen. Ekonomistka żegna się z Fed po kilkudziesięciu latach pracy w systemie Rezerwy – jej miejsce 3 lutego zajmie Jerome Powell, obecny członek zarządu Fed. Pierwsza konferencja prasowa nowego szefa Rezerwy odbędzie się po posiedzeniu w dniach 20-21 marca.

Zgodnie z coroczną rotacją, prawo głosu w Federalnym Komitecie Otwartego Rynku w 2018 r. objęli: John Williams z Fed San Francisco (umiarkowany jastrząb), Loretta Mester z Fed Cleveland (zdecydowany jastrząb), Raphael Bostic z Fed Atlanta (centrysta) oraz Thomas Barkin, prezes Fed Richmond (brak publicznych wypowiedzi).

Prawo głosu w FOMC stracili gołębie Neel Kashakri (Fed Minneapolis) oraz Charles Evans (Fed Chicago), a także centrysta Patrick Harker (Fed Philadelphia) i Robert Kaplan (Fed Dallas).

Fed podwyższył stopy procentowe w grudniu - po raz piąty cyklu zacieśniania polityki monetarnej, rozpoczętego w grudniu 2015 r.

Protokół ze styczniowego spotkania Fed zostanie opublikowany 22 lutego.

PAP/RM